Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3

Bài 1

 Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

Tích

 

972

 

600

Phương pháp giải:

– Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số đã cho nhân với nhau.

– Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

Tích

972

972

600

600

 

Bài 2

Đặt tính rồi tính

a) \(684 : 6\);        b) \(845 : 7\);            c) \(630 : 9\);       d) \(842 : 4\)

Phương pháp giải:

 Đặt tính rồi tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h76 tr77 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có : \(36\) máy bơm

Đã bán : \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm

Còn lại : …. máy bơm ?

Phương pháp giải

– Số máy bơm đã bán = Số máy bơm ban : 9

– Số máy bơm còn lại = Số máy bơm ban đầu – Số máy bơm đã bán.

Lời giải chi tiết:

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

\(36 : 9 = 4\) (máy bơm)

Cửa hàng còn lại số máy bơm là:

\(36 – 4 = 32\) (máy bơm)

Đáp số: \(32\) máy bơm.

Bài 4

Số

h77 tr 77 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Khi gấp (hoặc giảm) một số bao nhiêu lần thì ta lấy số đó nhân (hoặc chia) số đó cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

Bài 5

Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

b5 tr 78 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Xác định góc tạo thành của kim giờ và kim phút là góc vuông hay góc không vuông.

Lời giải chi tiết:

Đồng hồ \(A\) có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ \(B\) có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ \(C\) có hai kim tạo thành góc không vuông.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button