Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2

Bài 1

Tính nhẩm:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2

18 – 9 =                  16 – 8 =

17 – 8 =                  15 – 7 =

16 – 7 =                  14 – 6 =

15 – 6 =                  13 – 5 =

12 – 3 =                  12 – 4 =

                   14 – 7 =                17 – 9 = 

                   13 – 6 =                12 – 8 =

                   12 – 5 =                16 – 6 =

                   11 – 4 =                14 – 5 =

                   10 – 3 =                11 – 3 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả của phép tính vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

18 – 9 = 9                     16 – 8 = 8

17 – 8 = 9                     15 – 7 = 8

16 – 7 = 9                     14 – 6 = 8

15 – 6 = 9                     13 – 5 = 8

12 – 3 = 9                     12 – 4 = 8

 

                  14 – 7 = 7               17 – 9 = 8

                  13 – 6 = 7               12 – 8 = 4

                  12 – 5 = 7               16 – 6 = 10

                  11 – 4 = 7               14 – 5 = 9

                  10 – 3 = 7               11 – 3 = 8

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 8;               57 – 9;                 63 – 5;

b) 72 – 34;             81 – 45;              94 – 36.

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

h99 sgk t2 tr 70 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

 Tìm \(x\):

a) \(x\) + 7 = 21;                  b) 8 + \(x\) = 42;

c) \(x\) – 15 = 15.

Phương pháp giải:

– Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 7 = 21

          \(x\) = 21 – 7

          \(x\) = 14

b) 8 + \(x\) = 42

          \(x\) = 42 – 8

          \(x\) = 34

 c) \(x\) – 15 = 15

           \(x\) = 15 + 15

            \(x\) = 30

Bài 4

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Thùng to                        : 45kg

Thùng bé ít hơn thùng to : 6kg

Thùng bé                       : … kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của thùng to trừ đi 6 kg.

Lời giải chi tiết:

Thùng bé có số ki-lô-gam đường là :

45 – 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

h98 tr 70 sgk t2 Trường THPT Thu Xà

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét ?

A. Khoảng 7cm

B. Khoảng 8cm

C. Khoảng 9cm

D. Khoảng 10cm.

Phương pháp giải:

– So sánh đoạn thẳng MN với độ dài 1dm đã cho rồi ước lượng độ dài đoạn thẳng MN. 

– Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng MN ngắn hơn đoạn thẳng 1dm một chút.

Mà 1dm = 10cm nên độ dài đoạn thẳng MN khoảng 9cm.

Khoanh vào đáp án C.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button