Tiếng anh

Announcements & Messages in public places – 1c. Vocabulary – Unit 1. Home & Places – Tiếng Anh 6 – Right on!

Bài 4

Announcements & Messages in public places

Bạn đang xem bài: Announcements & Messages in public places – 1c. Vocabulary – Unit 1. Home & Places – Tiếng Anh 6 – Right on!

(Thông báo & Tin nhắn ở các nơi công cộng.)

4. Look at the pictures below. In which of the places in Exercise 1 can you see them? What do they mean?

(Nhìn các bức tranh bên dưới. Em có thể nhìn thấy chúng ở những nơi nào ở bài 1? Chúng có nghĩa gì?)

1624850709 4qnu Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

1. No mobile phones: Không dùng điện thoại di động

2. Please keep off the grass: Vui lòng không đi lên cỏ

3. No parking – Emergency vehicles only: Không đỗ xe –  Dùng cho cho phương tiện khẩn cấp

4. Trolley return: Nơi trả lại xe đẩy

5. Now showing: Đang công chiếu

6. Please shower before entering pool area: Vui lòng tắm trước khi vào khu vực hồ bơi

Lời giải chi tiết:

1: museum, cinema, theatre

(bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát)

2: park

(công viên)

3: hospital

(bệnh viện)

4: supermarket, department store

(siêu thị, cửa hàng bách hóa)

5: cinema, theatre

(rạp chiếu phim, nhà hát)

6: gym, park, school

(phòng tập thể hình, công viên, trường học)

Từ vựng

1. street gb Trường THPT Thu Xà

2. avenue gb Trường THPT Thu Xà

3. hospital gb Trường THPT Thu Xà

4. park gb Trường THPT Thu Xà

5. gym gb Trường THPT Thu Xà

6. restaurant gb Trường THPT Thu Xà

7. post office1624462570 Trường THPT Thu Xà

8. music shop1624854622 Trường THPT Thu Xà

9. bookshop gb Trường THPT Thu Xà

10. cinema gb Trường THPT Thu Xà

11. police station1624462464 Trường THPT Thu Xà

12. department store1595042768 Trường THPT Thu Xà

13. clothes shop1624854754 Trường THPT Thu Xà

14. fast food1624854815 Trường THPT Thu Xà

15. toy shop1624854462 Trường THPT Thu Xà

16. theatre gb Trường THPT Thu Xà

17. museum gb Trường THPT Thu Xà

18. school gb Trường THPT Thu Xà

19. supermarket gb Trường THPT Thu Xà

20. sports shop1624854329 Trường THPT Thu Xà

21. library gb Trường THPT Thu Xà

22. car park1624854240 Trường THPT Thu Xà

23. fishmongers1624854178 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button