Tin học

A. Kết nối bài học – Bài 1 : Ôn tập

Câu 1

Chọn lệnh được sử dụng trong Logo.

Bạn đang xem bài: A. Kết nối bài học – Bài 1 : Ôn tập

FD  BK  RT  EU  LT  PU  WAIT  CS  SC  PD  HT  REPEAT.

Lời giải chi tiết:

FD  BK  RT  EU  LT  PU  WAIT  CS  SC  PD  HT  REPEAT.

Câu 2

Để Rùa vẽ được hình sau, em chọn lệnh nào?

h1 p1 bai 1 cd4 Trường THPT Thu Xà

 

Lời giải chi tiết:

A

Câu 3

Nối lệnh để Rùa vẽ được hình tương ứng.

h2 p1 bai 1 cd4 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

h3 p1 bai 1 cd4 Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Em sử dụng lệnh WAIT <n> khi nào?

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi bắt đầu vẽ.

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa vẽ trong n tích rồi dừng lại.

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi thực hiện lệnh tiếp theo.

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa tạm dừng n tích sau khi hoàn thành các lệnh vẽ.

Lời giải chi tiết:

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi bắt đầu vẽ.

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa vẽ trong n tích rồi dừng lại.

1653393515 597 o trong Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi thực hiện lệnh tiếp theo.

1653393514 407 o trong 4 Trường THPT Thu Xà Khi muốn Rùa tạm dừng n tích sau khi hoàn thành các lệnh vẽ.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tin học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button