A. Hoạt động thực hành – Bài 53 : Em ôn lại những gì đã học – Toán VNEN lớp 4

Câu 1

Chơi trò chơi “Đố bạn” :

Em viết một phép nhân hoặc phép chia đã học rồi đố bạn thực hiện phép tính.

Em và bạn cùng kiểm tra lại. Bạn viết một phép tính rồi đố em thực hiện.

Phương pháp giải:

– Để thực hiện phép nhân ta đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

– Để thực hiện phép chia ta đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể lấy ví dụ như sau :

tr123 b1 Trường THPT Thu Xà

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 38376 : 312                         50399 : 57

b) 152 × 134                            27 × 23

Phương pháp giải:

– Để thực hiện phép nhân ta đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

– Để thực hiện phép chia ta đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

tr123 b2 Trường THPT Thu Xà

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống :

tr123 b3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải, từ đó xác định được thương và số dư của mỗi phép chia.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có :

tr123 b3 lg1 Trường THPT Thu Xà

Vậy ta có kết quả như sau :

tr123 b3 lg Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Giải bài toán: 

 Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm.

 Hỏi trong cả ba tháng đó, trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp giải:

– Tìm tổng số sản phẩm đội đó làm được trong 3 tháng.

– Tìm số sản phẩm trung bình mỗi người làm được ta lấy tổng số sản phẩm đội đó làm được trong 3 tháng chia cho số người của đội sản xuất đó.

Lời giải chi tiết:

Trong ba tháng, đội sản xuất đã làm được số sản phẩm là :

     855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong ba tháng đó, trung bình mỗi người của đội làm được số sản phẩm là :

            3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

                         Đáp số: 125 sản phẩm.

Câu 5

Biểu đồ dưới đây nói về số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008 ở một số địa phương:

tr124 b5 Trường THPT Thu Xà

Dựa vào biểu đồ trên hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tháng 6 ở Hà Nội có … giờ nắng.

b) Tháng 6 ở …. có nhiều giờ nắng nhất.

c) Tháng 6 ở … có ít giờ năng nhất.

d) Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiểu hơn ở Cà Mau là … giờ.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ biểu đồ để tìm số giờ có nắng trong tháng 6 của các địa phương, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta thấy số giờ nắng trong tháng 6 ở các địa phương là :

• Lai Châu : 80 giờ nắng

• Hà Nội : 116 giờ nắng

• Vinh : 155 giờ nắng

• Pleiku : 200 giờ nắng

• Nha Trang : 285 giờ nắng

• Cà Mau : 127 giờ nắng.

Vậy :

a) Tháng 6 ở Hà Nội có 116 giờ nắng.

b) Tháng 6 ở Nha Trang có nhiều giờ nắng nhất (285 giờ nắng).

c) Tháng 6 ở Lai Châu có ít giờ nắng nhất (80 giờ nắng).

d) Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiều hơn ở Cà Mau là :

200 – 127 = 73 giờ

THPT Thu Xà

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *