17:02 ICT Thứ ba, 19/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

Thứ ba - 24/08/2021 08:07
Ban Tuyển sinh nhà trường hướng dẫn các em học sinh khối 12 (2K3) điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến cụ thể như sau:

I. Một số quy định và lưu ý:

1. Tài khoản và mật khẩu
Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Hệ thống thực hiện điều chỉnh NVĐKXTbằng phương thức trực tuyến, dùng mã OTP để xác nhận việc thực hiện điều chỉnh NVĐKXT. Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.Thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống của mình.
2. Thí sinh muốn điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến phải đăng ký số điện thoại. Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh NVĐKXT có thể khai báo lại.

3. Lịch điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:
 
TT Nội dung Thời gian thực hiện
 
1
Thí sinh thực hiện điều chỉnh NVĐKXT theo phương thức trực tuyến(Được thay đổi tối đa 03 lần trong thời gian này) Từ 8 giờ 00 ngày 29/8/2021
đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2021

TT Nội dung Thời gian thực hiện
 
2
Thí sinh thực hiện điều chỉnh tổng số nguyện vọng,thông tin ưu tiên tuyển sinh bằng Phiếu điều chỉnh ĐKXT Từ29/8/2021
đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2021
4. Mỗi thí sinh được điều chỉnh NVĐKXT03 lần trong thời gian quy định và chỉ được điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến.
5. Khi điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng trong tổng số NVĐKXT đã đăng ký, không thêm được số lượng nguyện vọng đã đăng ký, không điều chỉnh được ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng. Trường hợp muốn thêm nguyện vọng và/hoặc điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải thực hiện bằng Phiếu và nộp trực tiếp cho ĐTN.
6. Thí sinh điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến có thể thay đổi tất cả các nguyện vọng hoặc một số nguyện vọng cũ bằng các nguyện vọng mới nhưng số lượng nguyện vọng không được tăng thêm.

II. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập
a. Dùng cho đợt THỰC HÀNH điều chỉnh NVĐKXT (từ ngày 24-25/08/2021):

- Truy cập vào website:http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND(Lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã định danh khi thí sinh đăng ký dự thi).
- Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.
 
Lưu ý: Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh tại đại chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt thực hành. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021.

b. Dùng điều chỉnh chính thức NVĐKXT: (từ ngày 29/08-05/09/2021)
- Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Tên đăng nhập: Số CMND(Lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã định danh khi thí sinh đăng ký dự thi).
- Mật khẩu:Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì liên hệ Ban Tuyển sinh để xin cấp lại.
Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:
 
 
   

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi NVĐKXT
- Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình:

 

Sau khi chọn chức năng, màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiển thị:
 


 
 
Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi:
Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

 

 Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Lưu ý: Thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: Sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.

Bước 4.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng
- Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):
 


Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh.