23 giây ago

  Trả lời câu hỏi mục 3 trang 5 SGK Địa lí 7

  Đề bài Quan sát, so sánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các…
  3 phút ago

  Câu 3 trang 66 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ nhà là gì…
  4 phút ago

  Giải bài 26.2 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với những phát biểu sau…
  5 phút ago

  Bài 3 mục III trang 43 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Bậc cấu trúc nào có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin? A. Cấu…
  6 phút ago

  Bài C2 trang 34 SGK Vật lí 9

  Đề bài Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng…
  7 phút ago

  Thơ Hai-cư – Ba-sô

  I. Tác giả 1. Tiểu sử Related Articles Thơ Hai-cư – Ba-sô 6 phút ago Thông điệp nhân ngày thế…
  13 phút ago

  Thơ Hai-cư – Ba-sô

  I. Tác giả 1. Tiểu sử – Ba-sô (1644-1694) tên thật là Masuo Bashô (Tùng Vĩ Ba Tiêu) là một…
  14 phút ago

  Lý thuyết phép chia phân số – Toán 4

  Phép chia phân số a) Phân số đảo ngược Phân số đảo ngược của một phân số là phân số…
  15 phút ago

  Bài 8: Đọc mở rộng trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Đọc bài về cây cối, muông thú,… và phiếu đọc sách theo mẫu. Phương pháp giải: Em tìm…
  16 phút ago

  C. Speaking – Unit 12. Robots – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. a. Read these phrases a – h and put them into groups.  (Đọc các cụm a –…

  Môn toán