6 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 4 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân Pháp đã…
  7 phút ago

  Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 84 SGK Địa lí 7

  Đề bài Xác định trên hình 26.1, hồ Vich-to-ri-a và sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô, sông Dăm-be-bi. Phương pháp…
  9 phút ago

  Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. Lời giải chi tiết – Tiêu…
  10 phút ago

  Giải bài 26.5 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy ví dụ về tình huống lực làm thay đổi hướng chuyển động. Phương pháp giải…
  11 phút ago

  Bài 1,2 mục II trang 45 Vở bài tập Sinh học 9

  Bài tập 1 Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: Sự hình thành…
  12 phút ago

  Bài C2 trang 14 SGK Vật lí 9

  Đề bài Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng…
  13 phút ago

  Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng

  Tác giả Related Articles Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng 6 phút…
  19 phút ago

  Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng

  Tác giả 1. Tiểu sử – Bùi Văn Hồng (1931-2012) – Quê quán: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh 2.…
  21 phút ago

  Bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2

  Bài 1 Trong các số 65 ; 108 ; 79 ; 200 ; 904 ; 213 ; 7621 ; 6012…
  22 phút ago

  Bài 9: Học từ bạn trang 42, 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Kể về những điều em học được từ bạn bè. G: – Em học được điều gì từ…

  Môn toán