43 giây ago

  Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. Lời giải chi tiết – Tiêu…
  2 phút ago

  Giải bài 26.5 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy ví dụ về tình huống lực làm thay đổi hướng chuyển động. Phương pháp giải…
  3 phút ago

  Bài 1,2 mục II trang 45 Vở bài tập Sinh học 9

  Bài tập 1 Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: Sự hình thành…
  4 phút ago

  Bài C2 trang 14 SGK Vật lí 9

  Đề bài Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng…
  5 phút ago

  Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng

  Tác giả Related Articles Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng 6 phút…
  11 phút ago

  Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng

  Tác giả 1. Tiểu sử – Bùi Văn Hồng (1931-2012) – Quê quán: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh 2.…
  12 phút ago

  Bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2

  Bài 1 Trong các số 65 ; 108 ; 79 ; 200 ; 904 ; 213 ; 7621 ; 6012…
  13 phút ago

  Bài 9: Học từ bạn trang 42, 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Kể về những điều em học được từ bạn bè. G: – Em học được điều gì từ…
  14 phút ago

  Test Yourself 4 – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. Find the word that has different stress pattern in each line (1.0 pt) (Chọn từ có trọng…
  21 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 3 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: (5 điểm) Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo…

  Môn toán