10 giây ago

  Lý thuyết hình thoi – Toán 4

  THPT Thu Xà Related Articles Lý thuyết hình thoi – Toán 4 7 phút ago Lý thuyết phép chia phân…
  8 phút ago

  Lý thuyết hình thoi – Toán 4

  THPT Thu Xà
  9 phút ago

  Bài 8: Luyện tập trang 37, 38, 39 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Phương pháp giải: Em đọc kĩ các từ…
  10 phút ago

  D. Reading – Unit 12. Robots – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. Read the conversation between an interviewer and Dr Brown, a robot expert. Tick T (True) or F…
  16 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 1 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: Lịch sử Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng từ ngày…
  17 phút ago

  Trả lời câu hỏi mục 3 trang 5 SGK Địa lí 7

  Đề bài Quan sát, so sánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các…
  19 phút ago

  Câu 3 trang 66 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ nhà là gì…
  20 phút ago

  Giải bài 26.2 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với những phát biểu sau…
  21 phút ago

  Bài 3 mục III trang 43 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Bậc cấu trúc nào có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin? A. Cấu…
  22 phút ago

  Bài C2 trang 34 SGK Vật lí 9

  Đề bài Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng…

  Môn toán