24 giây ago

  Bài C2 trang 14 SGK Vật lí 9

  Đề bài Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng…
  1 phút ago

  Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng

  Tác giả Related Articles Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng 6 phút…
  8 phút ago

  Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam – Bùi Hồng

  Tác giả 1. Tiểu sử – Bùi Văn Hồng (1931-2012) – Quê quán: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh 2.…
  9 phút ago

  Bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2

  Bài 1 Trong các số 65 ; 108 ; 79 ; 200 ; 904 ; 213 ; 7621 ; 6012…
  10 phút ago

  Bài 9: Học từ bạn trang 42, 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Kể về những điều em học được từ bạn bè. G: – Em học được điều gì từ…
  11 phút ago

  Test Yourself 4 – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. Find the word that has different stress pattern in each line (1.0 pt) (Chọn từ có trọng…
  17 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 3 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: (5 điểm) Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo…
  18 phút ago

  Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 56 SGK Địa lí 7

  Đề bài Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà…
  21 phút ago

  Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống…
  22 phút ago

  Giải bài 26.4 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy hai ví dụ trong thực tế, khi đẩy hoặc kéo làm một vật đang đứng…

  Môn toán