2 phút ago

  Câu 2 trang 72 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ? Lời giải chi tiết Phương pháp hình chiếu…
  3 phút ago

  Giải bài 26.6 trang 71, 72 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Đánh dấu X vào ô trống cho phù hợp. STT Nội dung Đúng Sai 1 Đơn vị đo…
  4 phút ago

  Bài 1 mục III trang 45 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin. Phương pháp giải – Xem chi…
  5 phút ago

  Bài C5 trang 36 SGK Vật lí 9

  Đề bài Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn…
  6 phút ago

  Bài 9: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Nghe – viết: Related Articles Bài 9: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục…
  13 phút ago

  Bài 85 : Dấu hiệu chia hết cho 5

  Bài 1 Trong các số 85 ; 56 ; 1110 ; 617 ; 6714 ; 9000 ; 2015 ; 3400…
  14 phút ago

  Bài 9: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước…
  15 phút ago

  5.7. Writing – Unit 5. The music of life – Tiếng Anh 6 – English Discovery

  Bài 1 1. Look at the pictures and answer the questions. (Nhìn các bức hình và trả lời những câu…
  22 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 4 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân Pháp đã…
  23 phút ago

  Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 84 SGK Địa lí 7

  Đề bài Xác định trên hình 26.1, hồ Vich-to-ri-a và sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô, sông Dăm-be-bi. Phương pháp…

  Môn toán