48 giây ago

  Câu 2 trang 66 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì ? Lời giải chi tiết Bản vẽ mặt bằng tổng…
  2 phút ago

  Giải bài 26.1 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Khi một quả bóng đập xuống sân bóng thì sân tác dụng lực lên quả bóng sẽ gây…
  3 phút ago

  Bài 2 mục III trang 43 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể? Phương pháp…
  4 phút ago

  Bài C5 trang 13 SGK Vật lí 9

  Đề bài Cho hai điện trở \(R_1=R_2= 20 Ω\) được mắc như sơ đồ hình 4.3a. a) Tính điện trở…
  5 phút ago

  Lý thuyết phép nhân phân số – Toán 4

  Phép nhân phân số Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu…
  12 phút ago

  Lý thuyết phép nhân phân số – Toán 4

  Phép nhân phân số Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu…
  13 phút ago

  Bài 8: Bầy voi rừng Trường Sơn trang 35, 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Phần I Nói điều em biết về một loài vật trong rừng. Phương pháp giải: Em tìm hiểu về một…
  14 phút ago

  B. Vocabulary & Grammar – Unit 12. Robots – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. Match the verbs 1 – 5 to the phrases a – e (Nối các động từ 1…
  20 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 11 có lời giải chi tiết

  Đề bài I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1. Việt Nam Quốc dân Đảng là một tổ chức chính trị…
  21 phút ago

  https://loigiaihay.com/bai-1-trang-183-sgk-dia-li-7-c90a38969.html

  https://loigiaihay.com/bai-1-trang-183-sgk-dia-li-7-c90a38969.html

  Môn toán