19 giây ago

  Bài C1 trang 14 SGK Vật lí 9

  Đề bài Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như…
  1 phút ago

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

  Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\). Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với…
  9 phút ago

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

  Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\). Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với…
  10 phút ago

  Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 41, 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Phần I Em cảm thấy thế nào sau khi tham gia một hoạt động thể thao? Phương pháp giải: Em…
  12 phút ago

  E. Writing – Unit 12. Robots – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. a. You want to design a new robot. Write five things that your new robot can do…
  18 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 2 có lời giải chi tiết

  Đề bài I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1. Tại Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã thống…
  19 phút ago

  Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Địa lí 7

  Đề bài Tại sao những vùng trồng lúa nước thường trùng với những vùng đông dân bậc nhất thế giới?…
  21 phút ago

  Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính. Lời giải chi tiết…
  22 phút ago

  Giải bài 26.3 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy hai ví dụ trong đó lực tác dụng gây ra sự thay đổi hình dạng…
  23 phút ago

  Bài 4 mục III trang 44 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Prôtêin thực hiện chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào? A. Cấu trúc bậc 1…

  Môn toán