50 giây ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 3 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: (5 điểm) Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo…
  2 phút ago

  Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 56 SGK Địa lí 7

  Đề bài Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà…
  4 phút ago

  Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống…
  5 phút ago

  Giải bài 26.4 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy hai ví dụ trong thực tế, khi đẩy hoặc kéo làm một vật đang đứng…
  6 phút ago

  Bài 1,2,3 mục I trang 44,45 Vở bài tập Sinh học 9

  Bài tập 1 Hãy cho biết cấu trúc trung gian là gì và cho biết vai trò của nó trong…
  7 phút ago

  Bài C1 trang 14 SGK Vật lí 9

  Đề bài Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như…
  8 phút ago

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

  Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\). Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với…
  16 phút ago

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

  Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\). Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với…
  17 phút ago

  Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 41, 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Phần I Em cảm thấy thế nào sau khi tham gia một hoạt động thể thao? Phương pháp giải: Em…
  18 phút ago

  E. Writing – Unit 12. Robots – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. a. You want to design a new robot. Write five things that your new robot can do…

  Môn toán