3 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 2 có lời giải chi tiết

  Đề bài I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1. Tại Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã thống…
  4 phút ago

  Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Địa lí 7

  Đề bài Tại sao những vùng trồng lúa nước thường trùng với những vùng đông dân bậc nhất thế giới?…
  6 phút ago

  Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính. Lời giải chi tiết…
  7 phút ago

  Giải bài 26.3 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy hai ví dụ trong đó lực tác dụng gây ra sự thay đổi hình dạng…
  8 phút ago

  Bài 4 mục III trang 44 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Prôtêin thực hiện chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào? A. Cấu trúc bậc 1…
  9 phút ago

  Bài C3 trang 34 SGK Vật lí 9

  Đề bài Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:…
  10 phút ago

  Lý thuyết hình thoi – Toán 4

  THPT Thu Xà Related Articles Lý thuyết hình thoi – Toán 4 7 phút ago Lý thuyết phép chia phân…
  17 phút ago

  Lý thuyết hình thoi – Toán 4

  THPT Thu Xà
  19 phút ago

  Bài 8: Luyện tập trang 37, 38, 39 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Phương pháp giải: Em đọc kĩ các từ…
  20 phút ago

  D. Reading – Unit 12. Robots – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. Read the conversation between an interviewer and Dr Brown, a robot expert. Tick T (True) or F…

  Môn toán