35 giây ago

  Bài 9: Học từ bạn trang 42, 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 1 Kể về những điều em học được từ bạn bè. G: – Em học được điều gì từ…
  2 phút ago

  Test Yourself 4 – SBT Tiếng Anh 6 – Global Success (Kết nối tri thức)

  Bài 1 1. Find the word that has different stress pattern in each line (1.0 pt) (Chọn từ có trọng…
  8 phút ago

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 – Đề số 3 có lời giải chi tiết

  Đề bài Câu 1: (5 điểm) Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo…
  9 phút ago

  Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 56 SGK Địa lí 7

  Đề bài Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà…
  11 phút ago

  Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống…
  12 phút ago

  Giải bài 26.4 trang 71 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Em hãy lấy hai ví dụ trong thực tế, khi đẩy hoặc kéo làm một vật đang đứng…
  13 phút ago

  Bài 1,2,3 mục I trang 44,45 Vở bài tập Sinh học 9

  Bài tập 1 Hãy cho biết cấu trúc trung gian là gì và cho biết vai trò của nó trong…
  15 phút ago

  Bài C1 trang 14 SGK Vật lí 9

  Đề bài Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như…
  15 phút ago

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

  Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\). Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với…
  24 phút ago

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

  Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\). Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với…

  Môn toán