3 tuần ago

  Communication and culture trang 14 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

  Commu Video hướng dẫn giải Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protcct the environmen You…
  4 tuần ago

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52

  Đề bài Nêu điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính và chọn giống bằng phương…
  4 tuần ago

  Bài 8 trang 157 SGK Vật lí 11

  Đề bài Trong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng…
  4 tuần ago

  Câu 7 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Đề bài Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ? A. KI             …
  4 tuần ago

  Bài 9 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

  Đề bài Tính : a) \(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ……
  4 tuần ago

  Soạn bài Ôn tập bài 9 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo siêu ngắn

  Câu 1 Video hướng dẫn giải Câu 1 (trang 79 SGK Ngữ văn 6 tập 2) Phương pháp giải: Kẻ…
  4 tuần ago

  Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2019 – 2020 Sở GD-ĐT Bắc Ninh

  SỞ GD – ĐT BẮC NINH   Mã đề thi 01 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 Môn…
  4 tuần ago

  Giải bài 3 trang 42 SBT Sinh học 12

  Đề bài Ở ngô, alen A quy định hạt vàng và alen a quy định hạt trắng. Một rẫy ngô…
  4 tuần ago

  Bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11

  Đề bài Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường? A. Niu-tơn. B. Cu-lông. C.…
  4 tuần ago

  Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Đề bài Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ? A.\(SnC{l_2}\)             B.NaF                         C. \(Cu{\left(…

  Môn toán