1 phút ago

  Luyện từ và câu – Tuần 23 Trang 22

  Câu 1  Đọc bài thơ : Đồng hồ báo thức    Bác kim giờ thận trọng Nhích từng li, từng…
  2 phút ago

  Vocabulary in action – Unit 8. Talking to the world – Tiếng Anh 6 – English Discovery

  Bài 1 1. Write the correct word for each definition. (Viết từ đúng cho mỗi định nghĩa.) 1. The opposite…
  9 phút ago

  Bài tập 3 trang 25 vở bài tập lịch sử 9

  Đề bài Trong cuộc đấu tranh chống sự can thiệp của các thế lực đế quốc, nước nào ở Mĩ…
  10 phút ago

  Bài 3 trang 13 SGK Địa lí 8

  Đề bài Em hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai thường xảy…
  12 phút ago

  Câu hỏi 11 trang 164 SGK Công nghệ 11

  Đề bài Nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn. Lời giải chi tiết Nhiệm vụ: Đưa dầu đến bôi…
  13 phút ago

  Giải bài 13.4 trang 35 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

  Đề bài Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về sinh vật đa bào? A. Cơ thể đa bào…
  14 phút ago

  Bài 5 mục III trang 102 Vở bài tập Sinh học 9

  Đề bài Cây xương rồng sống ở nơi khô hạn có đặc điểm thích nghi là (chọn phương án trả…
  15 phút ago

  Bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9

  Đề bài Để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l,…
  16 phút ago

  Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 32 – Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

  Đề bài Phần I. Trắc nghiệm. Related Articles Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 32 – Đề 1 (Có…
  23 phút ago

  Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 32 – Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

  Đề bài Phần I. Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Trong các…

  Môn toán

  Tiếng việt