3 giờ ago

  Giải bài 6 trang 72 SBT Sinh học 12

  Đề bài Loài thân thuộc là gì? Làm thế nào để phân biệt 2 loài thân thuộc ? Phương pháp…
  3 giờ ago

  Bài 1 trang 171 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Đề bài Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng…
  3 giờ ago

  Câu 3 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Đề bài a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức của anđehit và của xeton, cho thí dụ minh…
  5 giờ ago

  Bài 13 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

  Đề bài Cho các phân số sau : \({4 \over 6};{7 \over {12}};{8 \over {12}};{{ – 6} \over { –…
  5 giờ ago

  Soạn bài Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều siêu ngắn

  Định hướng Trả lời câu hỏi (trang 100 SGK Ngữ văn 6 tập 1) a. Thuyết minh là phương thức…
  6 giờ ago

  Writing – trang 9 Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới

  Bài 1 Task 1: Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words,…
  9 giờ ago

  Giải bài 5 trang 71 SBT Sinh học 12

  Đề bài Phân tích mối quan hệ giữa quá trình hình thành đặc điểm thích nghi của cá thể và…
  10 giờ ago

  Câu C1 trang 169 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Đề bài Hãy cho biết khả năng sinh công của những vật biến dạng trong các ví dụ trên.  …
  10 giờ ago

  Câu 2 trang 246 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

  Đề bài Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehit, xeton…
  11 giờ ago

  Bài 12 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

  Đề bài Cho đẳng thức \(4.6 = 3.8\). Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức trên.…

  Môn toán