Danh sách cựu học sinh ủng hộ quỹ học bổng THPT Thu Xà

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ
QUỸ HỌC BỔNG THPT THU XÀ

TT HỌ-TÊN -LỚP NĂM TN SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 Trịnh Thị Ngọc Trâm 2005 500.000  
2 Đặng Thị Hạ 2000 500.000  
3 Võ Thị Quỳnh Như 2000 500.000  
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2000 500.000  
5 Đỗ Thị Ngọc Thanh 2000 500.000  
6 Bùi Nhân Quân 2001 500.000  
7 Võ Văn Lợi 2001 500.000  
8 Trần Thị Thúy Ái 2001 500.000  
9 Võ Tấn Nghĩa 2001 500.000  
10 Ngô Thị Thanh Thủy 2010 200.000  
11 Phạm Ngọc Duy -12C1 2002 2.200.000  
12 Phạm Thị Thùy -12C3 2012 200.000  
13 Nguyễn Thanh Bình -12C2 2003 500.000  
14 Nguyễn Thị Mỹ Dung -12C2 2001 500.000  
15 Phan Quốc Dũng 2009 500.000  
16 Phạm Ngọc Dũng 2009 100.000  
17 Mai Xuân Duy 2009 100.000  
18 Tập thể 12C3   200.000  
19 Tập thể 12C1 2003 1.000.000  
20 Tập thể 12C1 2013 1.000.000  
21 Phạm Thị Kim Hoa 2005 200.000  
22 Ngô Như ý 2005 200.000  
23 Phạm Phú Sinh 2005 200.000  
24 Nguyễn Văn Thịnh 2005 200.000  
25 Trần Thị Bé Cường 2005 200.000  
26 Đặng Thị Thủy Phương 2005 200.000  
27 Đỗ Thị Kim Trinh 2005 200.000  
28 Nguyễn Thị Cẩm Loan 2005 200.000  
29 Võ Thị Minh Thủy 2005 200.000  
30 Lê Thị Cẩm Thanh 2001 300.000  
31 Lê Ngọc Thích 2006 300.000  
TỔNG CỘNG 13.400.000  
 
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn