18:11 ICT Thứ năm, 28/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Quyết định và phân công coi thi tiếp cận THPT quốc gia năm 2016

Thứ bảy - 21/05/2016 05:01
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THU XÀ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /QĐ-TX                                            
                                               Tư Nghĩa, ngày 19 tháng 5 năm 2016
         
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi kỳ thi tiếp cận thi THPT quốc gia Năm 2016
------------------------------------
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THU XÀ
   - Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được qui định tại điều 19 Điều lệ trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
   - Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của trường THPT Thu Xà;
   - Căn cứ công văn số : 590/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc “Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tiếp cận thi THPT Quốc gia 2016” ngày 19 tháng 4 năm 2016 và công văn số 632/ SGDĐT-KTKĐCLGD về việc “thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi tiếp cận thi THPT Quốc gia 2016” ngày 25 tháng 4 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi,
   - Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi kỳ thi tiếp cận thi THPT quốc gia Năm 2016gồm các thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Hội đồng coi thi làm việc từ lúc 7 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2016 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng chấm thi làm việc làm việc từ lúc 13 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2016 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Các bộ phận, tổ chức trong trường và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THU XÀ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI
KỲ THI TIẾP CẬN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
 (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-TX ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng
trường THPT Thu Xà)
TT HỌ VÀ TÊN Môn dạy Chức vụ Nhiệm vụ HĐ coi thi Nhiệm vụ HĐ chấm thi
01 Nguyễn Phú Đồng Vật lí Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ Chủ tịch HĐ
02 Nguyễn Văn Vỹ Vật lí Phó HT Phó CTHĐ Phó CTHĐ
03 Nguyễn Thị Minh Hằng Ngữ văn Phó HT Phó CTHĐ Phó CTHĐ
04 Nguyễn Văn Tin Tin GV Thư kí HĐ Thư kí HĐ
05 Võ Thanh Minh Toán TTCM Giám thị Giám khảo
06 Lương Thị Minh Hiền Toán GV Giám thị Giám khảo
07 Mai Thành Toán GV Giám thị Giám khảo
08 Huỳnh Văn Lai Toán GV Giám thị Giám khảo
09 Tô Thị Thuỷ Toán GV Giám thị  
10 Vũ Thị Cẩm Thuyên Toán GV Giám thị Giám khảo
11 Lê Đình Trọng Toán GV Giám thị Giám khảo
12 Nguyễn Phỉ Đức Trung Toán GV Giám thị Giám khảo
13 Trần Văn Toán GV Giám thị  
14 Nguyễn Thị Tường Vy Toán GV Giám thị Giám khảo
15 Nguyễn Thị Hồng Trâm Toán GV Giám thị  
16 Trần Thị Ánh Tuyết Toán GV Giám thị  
17 Nguyễn Thị Đoàn Lâm Tin GV Giám thị  
18 Phạm Hoàng Trương Tin GV Giám thị  
19 Huỳnh Thị Thu Trương Tin TPCM Giám thị  
20 Võ Tiến Vật Lí GV Giám thị Giám khảo
21 Nguyễn Trọng Nghĩa Vật Lí TPCM Giám thị Giám khảo
22 Đặng Thị Thái Yến Vật Lí GV Giám thị  
23 Lê Thị Giang Vật Lí GV Giám thị  
24 Trần Văn Quân Vật Lí GV Giám thị  
25 Tô Quang Trường Vật Lí GV Giám thị  
26 Phan Thị Xuân Thảo Vật Lí GV Giám thị  
27 Đỗ Thị Mỹ Tâm Vật Lí GV Giám thị  
28 Nguyễn Thị Thuý Linh Vật Lí GV Giám thị  
29 Nguyễn Thị Diễm Lê Vật Lí GV Giám thị  
30 Nguyễn Thị Bích Thắm Sinh học TTCM Giám thị  
31 Bùi Thị Thuý Hoa Sinh học GV Giám thị Giám khảo
32 Đoàn Thị Kiều Uyển Sinh học GV Giám thị Giám khảo
33 Cao Thị Thái Sinh học GV Giám thị  
34 Võ Thị Thanh Sinh học GV Giám thị  
35 Nguyễn Thị Phương Thư Sinh học GV Giám thị  
36 Dương Thị Mai Hiên Hoá học GV Giám thị Giám khảo
37 Trương Quang Diện Hoá học TPCM Giám thị Giám khảo
38 Đặng Thị Hồng Nhung Hoá học GV Giám thị Giám khảo
39 Trần Trí Việt Hoá học CTCĐ Giám thị Giám khảo
40 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Hoá học GV Giám thị  
41 Lê Thị Thanh Thảo Hoá học GV    
42 Nguyễn Thị Lan Hương Hoá học GV Giám thị  
43 Phạm Thị Thành Ngữ Văn TTCM Giám thị Giám khảo
44 Hồ Thị Ngọc Bé Ngữ Văn GV Giám thị Giám khảo
45 Nguyễn Thị Mai Dung Ngữ Văn TPCM Giám thị Giám khảo
46 Võ Thị Hạnh Ngữ Văn GV Giám thị  
47 Lê Thành Hải Ngữ Văn GV Giám thị Giám khảo
48 Trịnh Thị Hoa Ngữ Văn GV Giám thị Giám khảo
49 Lê Thị Duy Linh Ngữ Văn GV Giám thị  
50 Phạm Nguyễn Diễm Nguyện Ngữ Văn GV Giám thị Giám khảo
51 Bùi Anh Hy Ngữ Văn GV Giám thị  
52 Lê Thị Kim Thông Ngữ Văn GV Giám thị  
53 Lương Văn Trung Địa lí TTCM Giám thị Giám khảo
54 Nguyễn Thụy Tường Vy Sử-GDCD GV Giám thị  
55 Đặng Thị Thu Tuyết Địa Lí GV Giám thị Giám khảo
56 Từ Thị Kim Nguyên Sử-GDCD GV Giám thị Giám khảo
57 Đoàn Thị Hồng Phượng Sử-GDCD GV Giám thị  
58 Trần Thị Trúc Sử-GDCD TPCM Giám thị  
59 Phạm Thị Ngọc Viên Địa Lí GV Giám thị Giám khảo
60 Phạm Thị Phương Loan Tiếng Anh TTCM Giám thị Giám khảo
61 Trần Thị Thiện Tâm Tiếng Anh TPCM Giám thị Giám khảo
62 Lâm Thị Tốn Tiếng Anh GV Giám thị  
63 Lê Thị Cẩm Vân Tiếng Anh GV Giám thị Giám khảo
 64 Lương Hữu Thanh Vân Tiếng Anh GV Giám thị Giám khảo
65 Đồng Quốc Sỹ Tiếng Anh GV Giám thị Giám khảo
66 Trần Thị Lệ Diễm Tiếng Anh GV Giám thị  
67 Phạm Thị Quỳnh Trâm Tiếng Anh GV Giám thị  
68 Lê Mạnh Thương TD-QPAN TTCM Giám thị  
69 Võ Năng Cần TD-QPAN GV Giám thị  
70 Đoàn Ngọc Tân TD-QPAN TPCM Giám thị  
71 Nguyễn Văn Thuyên TD-QPAN GV Giám thị  
72 Nguyễn Tấn Anh TD-QPAN BTĐT Giám thị  
73 Lê Văn Phương TD-QPAN GV Giám thị  
74 Nguyễn Thị Ngọc Hiển   Văn Thư Phục vụ Phục vụ
75 Lê Thị Vân   Thư viện Phục vụ Phục vụ
76 Trần Thị Như Hà   Kế toán Phục vụ Phục vụ
77 Trần Thị Bích Thuỷ   Phục vụ Phục vụ Phục vụ
78 Nguyễn Thị Bích Hạnh   Y tế Y tế Y tế
79 Phạm Ngọc Tâm   Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ
80 Lê Văn Sinh   Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ
(Danh sách này có 80 đồng chí).
                                                Tư Nghĩa Ngày 19  tháng 5 năm 2016
                                                                  HIỆU TRƯỞNG


PHÂN CÔNG COI THI KỲ THI TIẾP CẬN THPT QUỐC GIA 2016

 

TT Tên GV Tổ CM Thứ 2
23-5
Thứ 3
24-5
Thứ 4
25-5
Thứ 5
26-5
TC Ghi
Chú
S C S C S C S C
01 MINH T-Tin TK       TK       2  
02 HIỀN T-Tin X       X       2  
03 M.THÀNH T-Tin X       X       2  
04 LAI T-Tin X       X       2  
05 THỦY T-Tin X       X       2  
06 C.THUYÊN T-Tin X       X       2  
07 H.TRÂM T-Tin X       X       2  
08 TRỌNG T-Tin X       X       2  
09 Đ.TRUNG T-Tin X       X       2  
10 A.TUYẾT T-Tin X       X       2  
11 VĂN T-Tin X       X       2  
12 VY T-Tin X       X       2  
13 LÂM T-Tin X       X       2  
14 TIN T-Tin X X             2  
15 H.TRƯƠNG T-Tin X       X       2  
16 T.TRƯƠNG T-Tin                 0 Nghỉ HS
17 NGHĨA L-CN TK     TK         2  
18 TIẾN L-CN X   X           2  
19 YẾN L-CN                 0 Xin nghỉ
20 GIANG L-CN X   X           2  
21 QUÂN L-CN X   X           2  
22 TRƯỜNG L-CN X   X           2  
23 X.THẢO L-CN X   X           2  
TT Tên GV Tổ CM Thứ 2
23-5
Thứ 3
24-5
Thứ 4
25-5
Thứ 5
26-5
TC Ghi
Chú
S C S C S C S C
24 M.TÂM L-CN X   X           2  
25 LINH L-CN X   X           2  
26 L-CN X   X           2  
27 THẮM H-Si                 0 Bị ốm, Xin nghỉ
28 HOA H-Si   X       X     2  
29 UYỂN H-Si   X       X     2  
30 THÁI H-Si   X   X         2  
31 THANH H-Si                 0 Con nhỏ, xin nghỉ
32 THƯ H-Si       X   X     2  
33 HIÊN H-Si   X       X     2  
34 DIỆN H-Si   X       TK     2  
35 NHUNG H-Si   X       X     2  
36 VIỆT H-Si   X       TK     2  
37 THẢO H-Si   X   X         2  
38 Q.HƯƠNG H-Si   X   X         2  
39 L.HƯƠNG H-Si X   X           2  
40 THÀNH VĂN   TK TK           2  
41 VĂN   X X           2  
42 DUNG VĂN   X X           2  
43 HẠNH VĂN   X X           2  
44 HẢI VĂN   X X           2  
45 HOA VĂN   X X           2  
46 D.LINH VĂN   X X           2  
47 NGUYỆN VĂN   X X           2  
48 HY VĂN   X X           2  
49 THÔNG VĂN   X X           2  
50 V.TRUNG S-Địa     TK   TK       2  
51 VY S-Địa     X       X   2  
52 T.TUYẾT S-Địa     X   X       2  
TT Tên GV Tổ CM Thứ 2
23-5
Thứ 3
24-5
Thứ 4
25-5
Thứ 5
26-5
TC Ghi
Chú
S C S C S C S C
53 NGUYÊN S-Địa     X       X   2  
54 PHƯỢNG S-Địa     X       X   2  
55 TRÚC S-Địa     X       TK   2  
56 VIÊN S-Địa                 0 Đau chân
57 LOAN ANH   TK           TK 2  
58 T.TÂM ANH   X           X 2  
59 TỐN ANH   X       X     2  
60 Q.TRÂM ANH   X       X     2  
61 C.VÂN ANH   X           X 2  
62 T.VÂN ANH   X           X 2  
63 SỸ ANH   X           X 2  
64 DIỄM ANH   X         X   2  
65 THƯƠNG TD-QP X   X           2  
66 CẦN TD-QP                 0 Đi học
67 TÂN TD-QP X   X           2  
68 THUYÊN TD-QP X   X           2  
69 ANH TD-QP X   X           2  
70 PHƯƠNG TD-QP   X   X         2  
  CỘNG   29 29 29 6 16 9 5 5 128  
                           
 
*Buổi sáng: GV coi thi có mặt trước 7h00; buổi chiều: Có mặt trước 13h30. *Không được tự ý đổi cho nhau!
 
                                  Tư Nghĩa, ngày 19 tháng 5  năm 2016        
                         P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                        NGUYỄN VĂN VỸ

Tác giả bài viết: Văn Tin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Nguyễn Thị Mỹ Trang - 28/10

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 180667 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 30802

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 705734

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13275110