02:10 EST Thứ năm, 22/02/2018

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKI, năm học 2016-2017.

Thứ hai - 12/12/2016 20:40
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
Học kì I, Năm học: 2016-2017
 
Thực hiện công văn số 2354/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2016-2017; Trường THPT Thu Xà thông báo kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì I năm học 2016-2017 của trường như sau:
I-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Qui định các môn kiểm tra tập trung :
- Khối 10, 11 : Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học
- Khối 12 : Toán, Văn, Tiếng Anh, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa.
2. Đề cương ôn tập :
- Đối với các môn không kiểm tra tập trung, GVBM tự ra đề cương ôn tập cho lớp mình giảng dạy, nội dung đề cương nên gọn nhẹ, chú ý tập trung vào các kiến thức trọng tâm, tránh dàn trải gây khó khăn trong việc ôn tập của HS.
- Đối với các môn kiểm tra tập trung, TTCM tổ chức họp tổ, thống nhất ma trận, cấu trúc đề thi, phân công GV làm đề cương ôn tập HK1, nội dung đề cương phải đảm bảo các kiến thức trọng tâm, gắn với ma trận, cấu trúc đề thi, phù hợp với hình thức kiểm tra.
- Thời gian phát hành đề cương đến HS chậm nhất là 20/12/2016.
3. Phân công ra đề, hướng dẫn chấm các môn kiểm tra tập trung (KTTT):
a) Ra đề giới thiệu nộp Sở GD-ĐT:
Môn, khối Thời gian làm bài Thời gian nộp cho BGH Người nộp đề
Văn 12 120 phút  
14/12/2016
TTCM
Toán 12 90 phút TTCM
Tiếng Anh 12 60 phút TTCM
Chú ý: - Đề kiểm tra chung các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh khối 12 và hướng dẫn chấm  của mỗi môn thuộc danh mục tài liệu tối mật cho đến thời điểm hết giờ làm bài của môn đó. Cán bộ, giáo viên ra đề kiểm tra có trách nhiệm soạn thảo đề, hướng dẫn chấm phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào; Đề và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman, size 13, top 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2cm.
- GVBM được TTCM phân công ra đề nộp đề, ma trận, hướng dẫn chấm (bản in)  cho Thầy Vỹ (PHT) trước ngày 14/12/2016. Phần tiêu đề ghi là đề giới thiệu còn nội dung, cấu trúc đề, hình thức kiểm tra thì dựa vào công văn số 2354/SGDĐT-GDTrH (gửi trên thuxadungchung).
- Xử lí đề và nộp cho Sở GD-ĐT vào ngày 15/12/2016: Thầy Vỹ .
b)Phân công ra đề KTTT nộp cho Trường:
Môn, khối Thời gian làm bài Người ra đề Thời gian nộp cho BGH

Toán 10
Văn 10
T. Anh 10
Hóa 10
Lý 10
 
90 phút
90 phút
60 phút
45phút
45phút
 
 
 
 
 

TTCM phân công GVBM ra đề, mỗi môn – khối lớp có 02 GV (đang giảng dạy môn-khối lớp đó) ra đề.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trước 30/12/2016
(gồm bản in và file gởi email : nguyenvanvy0869@gmail.com)
 
 
Toán 11
Văn 11
T. Anh 11
Hóa 11
Lý 11
90 phút
90 phút
60 phút
45phút
45phút
Lý 12
Hóa 12
Sinh 12
Sử 12
Địa 12
50 phút
50 phút
50 phút
50 phút
50 phút
Chú ý:
- Tổ, nhóm chuyên môn cần thống nhất ma trận, nội dung đề. Yêu cầu đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, nằm trong chuẩn kiến thức kỹ năng, chú ý đến tính vừa sức, Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%) vận dụng ( 20% ), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh. Đối với các môn KHXH đề kiểm tra theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế ghi nhớ máy móc.
- Đối với các môn thi có phần TNKQ đề kiểm tra ít nhất phải gồm 4 mã đề.
-Hình thức kiểm tra :  
· Đối với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh lớp 12 : Theo công văn 2354/SGDĐT-GDTrH. Đối với 5 môn còn lại của khối 12 : TNKQ(80%, 20 câu), TL (20%)
· Đối với môn Ngữ Văn 10, 11: Tự luận ( phần Đọc – Hiểu : 3 điểm, phần làm Văn : 7 điểm )
· Đối với môn Tiếng Anh 10, 11: Tương tự như khối 12, Đề thi gồm các phần : Nghe hiểu, Kiến thức ngôn ngữ, Đọc hiểu và Viết.
· Đối với các môn Toán, Vật Lý, Hóa học lớp 10, 11: TNKQ (40%, 10 câu), TL (60%)
c) Duyệt đề : - Các TTCM, TPCM có các môn kiểm tra tập trung duyệt đề tại phòng PHTc/m từ 7 giờ 30 ngày 02/01/2017.
4. Hoàn thành chương trình, ôn tập:
- GVBM chủ động hoàn thành chương trình HKI theo đúng kế hoạch, trước 31/12/2016.
- GVBM hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương. Đối với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh GV chú ý bám sát theo các nội dung hướng dẫn trong cấu trúc đề thi của Sở GD-ĐT.
5. Công tác khác:
- Lập danh sách phòng thi (mỗi phòng không quá 24 em) theo thứ tự A,B,C…: Hoàn thành trước ngày 25/12/2016 : Cô Hiển, Thầy Minh.
- Chuẩn bị giấy kiểm tra cho các môn kiểm tra: Cô Vân.
- Thành lập HĐ coi KT và phân công giám thị các buổi kiểm tra (2 GT/ phòng): Hoàn thành trước ngày 25/12/2016: Thầy Vỹ.
- Nhận đề tại Sở GD-ĐT vào 8h00 ngày 06/01/2017: Thầy Vỹ.
- Nhân sao đề và phiếu trả lời TN (mẫu của Sở GD-ĐT): Thầy Vỹ, Thầy Trung .
II-TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Các môn không kiểm tra tập trung: GVBM tổ chức trong tuần 18 từ 02/01 – 05/01/2017 (tiết có đánh dấu ở TKB). Trường hợp đặc biệt, những môn chỉ có 1 tiết/tuần mà TKB lại rơi vào thứ 6 hoặc thứ 7 thì sẽ kiểm tra vào thứ 6, thứ 7 tuần 17.
2. Các môn kiểm tra tập trung: Theo lịch thống nhất như sau:
 + Khối 12:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
06/01/2017 Sáng Hóa
Sinh
50 phút
50 phút
7giờ 10
8 giờ 30
7 giờ 25
8 giờ 35
7 giờ 35
8 giờ 45
06/01/2017 Chiều
Sử
50 phút
50 phút
13 giờ 30
14 giờ 50
13 giờ 40
16 giờ 00
13 giờ 50
16 giờ 10
09/01/2017 Sáng Ngữ Văn
Tiếng Anh
120 phút
60 phút
7giờ 10
9 giờ 45
7 giờ 25
9 giờ 55
7 giờ 30
10giờ 05
09/01/2017 Chiều Toán
Địa
90 phút
50 phút
13 giờ 30
15 giờ 30
13 giờ 40
15 giờ 35
13 giờ 50
15 giờ 40
 
 +Khối 11:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
07/01/2017 Chiều Toán
T.Anh
90 phút
60 phút
13 giờ 10
15 giờ 10
13 giờ 25
15 giờ 20
13 giờ 30
15 giờ 30
10/01/2017 Chiều Ngữ văn
Vật Lí
Hóa học
90 phút
45 phút
45 phút
13 giờ 10
15 giờ 10
16 giờ 10
13 giờ 25
15 giờ 15
16 giờ 15
13 giờ 30
15 giờ 20
16 giờ 20
 
+Khối 10:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
07/01/2017 Sáng Toán
T.Anh
90 phút
60 phút
7 giờ 10
9 giờ 10
7 giờ 25
9 giờ 20
7 giờ 30
9 giờ 30
10/01/2017 Sáng Ngữ văn
Vật Lí
Hóa học
90 phút
45 phút
45 phút
7 giờ 10
9 giờ 10
10 giờ 10
7 giờ 25
9 giờ 15
10 giờ 15
7 giờ 30
9 giờ 20
10 giờ 20
 
III-TỔ CHỨC CHẤM BÀI KIỂM TRA :
1. Bộ phận giáo vụ, thư kí HĐCT thực hiện cắt phách bài kiểm tra tất cả các môn ở các khối lớp và tổ chức chấm chung tại trường, đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai.
2. Lịch chấm chung như sau :
- Từ 13 giờ 30 ngày 06/01/2017 chấm môn Hóa, Sinh khối 12.
- Từ 7 giờ 30 ngày 07/01/2017 chấm môn Lý, Sử khối 12.
- Từ 13 giờ 30 ngày 07/01/2017 chấm môn Toán, Tiếng Anh lớp 10
- Từ 7 giờ 30 ngày 09/01/2017 chấm môn Toán, Tiếng Anh khối 11.
- Từ 13 giờ 30 ngày 09/01/2017 chấm môn Ngữ Văn, Tiếng Anh khối 12.
- Từ 7 giờ 30 ngày 10/01/2017 chấm môn Toán, Địa 12
- Từ 13 giờ 30 ngày 10/01/2017 chấm môn Ngữ Văn, Lý, Hóa khối 10.
- Từ 7 giờ 30 ngày 11/01/2017 chấm môn Ngữ Văn, Lý, Hóa khối 11.
3.Giám khảo – Xử lí điểm :
- Tổ trưởng tổ chấm : Là TTCM hoặc Nhóm trưởng bộ môn.
- Giám khảo bộ môn-Khối lớp : Là GVBM giảng dạy khối lớp có bài chấm.
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ có trách nhiệm quản lí điểm chấm của các phòng thi, nhập điểm vào phần mềm, xử lí tách điểm theo lớp và gởi lại cho GVBM.
IV-THỐNG KÊ SỐ LIỆU :
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ, Văn thư có trách nhiệm thống kê điểm thi ( theo mẫu của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi) và gởi báo cáo cho PHTc/m trước 14/01/2017.
 
                                 Tư Nghĩa, ngày 10  tháng 12 năm 2016
                                            Người lập kế hoạch
                                            P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                              Nguyễn Văn Vỹ
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 42553 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 1373

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47339

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1322095