04:59 EDT Thứ bảy, 25/05/2019

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKI năm học 2015-2016

Thứ sáu - 11/12/2015 22:58
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
Học kì I, Năm học: 2015-2016
 

Thực hiện công văn số 1944/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2015-2016; Trường THPT Thu Xà thông báo kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì I năm học 2015-2016 của trường như sau:
I-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1.Phân công ra đề, hướng dẫn chấm các môn kiểm tra tập trung (KTTT):
a) Ra đề giới thiệu nộp Sở GD-ĐT:
Môn, khối Thời gian làm bài Thời gian nộp cho BGH Người ra đề
Văn 10, 11
Văn 12
90’
120’
 
 
 
 
Trước 07/12/2015
 
 
 
 
Theo phân công của TTCM
Toán 10, 11
Toán 12
90’
120’
Anh 10, 11, 12 60’
Chú ý: - Đề kiểm tra chung các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và hướng dẫn chấm  của mỗi môn thuộc danh mục tài liệu tối mật cho đến thời điểm hết giờ làm bài của môn đó. Cán bộ, giáo viên ra đề kiểm tra có trách nhiệm soạn thảo đề, hướng dẫn chấm phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào; Đề và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman, size 13, top 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2cm.
- GVBM được phân công ra đề nộp đề, ma trận, hướng dẫn chấm (bản in) và đĩa CD cho Thầy Vỹ (PHT) trước ngày 07/12/2015. Phần tiêu đề ghi là đề giới thiệu còn bố cục thì dựa vào đề chính thức HK1 của Sở năm học 2014-2015.
-Cấu trúc đề, hình thức kiểm tra theo công văn số 1944/SGDĐT-GDTrH (gửi trên thuxadungchung).
-Xử lí đề và nộp cho Sở GD-ĐT vào ngày 09/12/2015: Thầy Vỹ .
b)Phân công ra đề nộp cho Trường:
Môn, khối TG
làm bài
Thời gian nộp cho BGH Người ra đề
Hóa, Sử 10 45’ Trước 19/12/2015
(gồm bản in và file gởi email :nguyenvanvy0869@gmail.com)
Theo phân công của TTCM
Lí, Địa 11 45’
Lí, Hóa, Sinh 12 60’
Chú ý:
-Tổ, nhóm chuyên môn cần thống nhất ma trận, nội dung đề. Yêu cầu đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, nằm trong chuẩn kiến thức kỹ năng, chú ý đến tính vừa sức, đánh giá và phân loại được các đối tượng, dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng, đối với các môn KHXH đề kiểm tra theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế ghi nhớ máy móc.
          -Các môn Sử, Địa kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Lý, Hóa khối 10,11 kiểm tra theo hình thức TN + TL; tỉ lệ: TN/TL: 4/6, số lượng câu TN: 10, thời gian làm phần TN: 15’. Các môn Lý, Hóa, Sinh khối 12 kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm (40 câu).
2. Hoàn thành chương trình, ôn tập:
- GVBM chủ động hoàn thành chương trình HKI theo đúng kế hoạch.
- GVBM hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương (các môn không kiểm tra tập trung) và ôn tập theo các nội dung hướng dẫn trong cấu trúc đề của Sở GD-ĐT.
3. Công tác khác:
- Lập danh sách phòng kiểm tra (mỗi phòng không quá 24 em) theo thứ tự ABC…: Hoàn thành trước ngày 17/12/2015 : Cô Hiển, Thầy Minh.
- Chuẩn bị giấy kiểm tra cho các môn kiểm tra: Cô Vân.
- Thành lập HĐ coi KT và phân công giám thị các buổi kiểm tra (2 GT/ phòng): Hoàn thành trước ngày 19/12/2015: Thầy Vỹ.
- Nhận đề tại Sở GD-ĐT vào 14h00 ngày 21/12/2015: Thầy Vỹ.
- Nhân sao đề và phiếu trả lời TN (mẫu của Sở GD-ĐT): Thầy Vỹ, Thầy Trung (Đ).
II-TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Các môn không kiểm tra tập trung: GVBM tổ chức trong tuần 18 từ 14/12 – 19/12/2015 (tiết có đánh dấu ở TKB).
2. Các môn kiểm tra tập trung: Theo lịch thống nhất như sau:
+ Khối 10:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
24/12/2015 Chiều Ngữ văn
Hóa học
90 phút
45 phút
13 giờ 30
 
13 giờ 45
15giờ 45
13 giờ 50
15 giờ 50
25/12/2015 Chiều Toán
Lịch sử
90 phút
45 phút
13 giờ 30
 
13 giờ 45
15giờ 45
13 giờ 50
15 giờ 50
26/12/2015 Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 30 13 giờ 45 13 giờ 55
 
 Khối 11:

Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
24/12/2015 Sáng Ngữ văn
Vật lý
90 phút
45 phút
7 giờ 10
 
7 giờ 25
9 giờ 25
7 giờ 30
9 giờ 30
25/12/2015 Sáng Toán
Địa lý
90 phút
45 phút
7 giờ 10
 
7 giờ 25
9 giờ 25
7 giờ 30
9 giờ 30
26/12/2015 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 35
 
+ Khối 12:

Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
28/12/2015 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Tiếng Anh
Vật lý
60 phút
60 phút
13 giờ 15 13 giờ 30
15 giờ 10
13 giờ 40
15 giờ 20
29/12/2015 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
29/12/2015 Chiều Hóa học
Sinh học
60 phút
60 phút
  7 giờ 20
9 giờ 00
7 giờ 30
9 giờ 10
Ghi chú : Các môn kiểm tra tập trung khối 10, 11 và 12 theo đề chung của Trường:
-Khối 10:
+ Môn Hóa học kiểm tra vào chiều 24/12/2015 (sau môn Ngữ văn).
+ Môn Lịch Sử kiểm tra vào chiều 25/12/2015 (sau môn Toán).
-Khối 11:
+ Môn Vật lý kiểm tra vào sáng 24/12/2015 (sau môn Ngữ văn).
+ Môn Địa lý  kiểm tra vào sáng 25/12/2015 (sau môn Toán).
-Khối 12 :
+ Môn Vật lý kiểm tra vào chiều 28/12/2015 (sau môn Tiếng Anh)
+ Môn Hóa học, Sinh học kiểm tra vào chiều 29/12/2015.
II-TỔ CHỨC CHẤM BÀI KIỂM TRA CHUNG :
1. Bộ phận giáo vụ, thư kí HĐCT thực hiện cắt phách bài kiểm tra tất cả các môn ở các khối lớp và tổ chức chấm chung tại trường, đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai.
2. Lịch chấm chung như sau :
- Ngày 25/12/2015 : Chấm chung các môn Ngữ văn 10, 11; Hóa 10; Lý 11.
- Ngày 26/12/2015 : Chấm chung các môn Toán 10, 11; Sử 10; Địa 11.
- Ngày 28/12/2015 : Chấm chung các môn Tiếng Anh 10; 11.
- Ngày 29/12/2015 :
+  Sáng : Chấm chung các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý 12
+  Chiều : Chấm chung môn Toán 12
- Ngày 30/12/2015 : Chấm chung môn Hóa, Sinh 12.
3. Giám khảo – Xử lí điểm :
- Tổ trưởng tổ chấm : Là TTCM hoặc Nhóm trưởng bộ môn
- Giám khảo bộ môn-Khối lớp : Là GVBM giảng dạy khối lớp có bài chấm.
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ có trách nhiệm quản lí điểm chấm của các phòng thi, nhập điểm vào phần mềm, xử lí tách điểm theo lớp và gởi lại cho GVBM
III-THỐNG KÊ SỐ LIỆU:
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ, Văn thư có trách nhiệm thống kê điểm thi (theo mẫu của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi) và gởi báo cáo về Sở GD-ĐT trước 01/01/2016.
 
                                             Tư Nghĩa, ngày 03  tháng 12 năm 2015
                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                          P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                         
                                                              Nguyễn Văn Vỹ
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chuyên môn THPT Thu Xà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 69758 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 2786

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 105813

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2911256