05:48 EDT Thứ bảy, 25/05/2019

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thứ hai - 28/09/2015 21:39
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
 
A-CĂN CỨ
-Các công văn Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi;
-Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm học 2015-2016.
B-KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
1)Nhiệm vụ 1: Thực hiện các cuộc vận động, đổi mới các phong trào thi đua
CÁC NỘI DUNG:
1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 51/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 29/TW về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”.
2. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2015” theo các nội dung quy định của cấp trên.
3. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục thực hiện các Quy định về đạo đức nhà giáo, lưu ý những điều nhà giáo không được làm. Thực hiện nghiêm túc QĐ 20/UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương lao động; Quy định về việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương trong nhà trường của Hiệu trưởng nhà trường.
4. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không, bốn nội dung” với các yêu cầu, nội dung cụ thể phù hợp với nhà trường.
5. Tiếp tục thực hiện có kết quả phong trào thi đua “Xây dựng THTT – HSTC”.
6. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong CC-VC và HS toàn trường.
7. Tổ chức thường xuyên các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Phối hợp với công đoàn tổ chức phát động, đăng kí thi đua thực hiện các cuộc vận động và các phong trào bằng các nội dung cụ thể, thiết thực ngay từ đầu năm học.
2. Hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua bằng định lượng trong cơ quan. Công đoàn phân công theo dõi, đôn đốc thi đua cụ thể; các tổ công đoàn cụ thể các quy định đánh giá kỉ luật, kỉ cương viên chức theo Quyết định số 20/UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quy định về việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương trong nhà trường của Hiệu trưởng nhà trường.
3. Tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện của CC-VC trong các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể. Chú ý giáo dục truyền thống nhà trường, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực HS.
4. Mỗi CC-VC tự xây dựng một kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và đăng kí hoàn thành các nội dung BDTX; mỗi CC-VC có một SK-KN hoặc một giải pháp mới phù hợp với nhiệm vụ được giao.
5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động thi đua của HS trong nhà trường, tăng cường tham quan các di sản văn hóa; giao lưu, học tập kĩ năng sống.
6. Thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, đánh giá CC-VC và HS. Có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng HS yếu kém khắc phục dần tình trạng HS “ngồi nhầm lớp”.
7. Thực hiện tốt các quy định, điều lệ, pháp lệnh, chấp hành các thông báo, phân công của trường kịp thời, không vi phạm.
CÁC CHỈ TIÊU:
1. 100% CC-VC không vi phạm các Quy định về đạo đức nhà giáo Pháp lệnh CBCC; các quy định của ngành, nội quy, quy chế cơ quan.
2. 100% CC-VC thực hiện tốt nội quy, tiêu chuẩn thi đua. Khiếu nại, giải quyết công việc theo đúng phân cấp: Tổ, Trường.
3. 100% CC-VC có SK-KN ho
ặc giải pháp mới phù hợp với nhiệm vụ được phân công và được đánh giá từ loại khá trở lên.
4. 100% GV đạt kết quả BDTX từ loại khá trở lên.
5. Hoàn thành các nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2015”.
6. Không có CC-VC và HS vi phạm các nội dung của cuộc vận động “Hai không, bốn nội dung”.
7. Kết quả tự kiểm tra và được cấp trên kiểm tra về phong trào “Xây dựng THTT – HSTC” đạt loại tốt.
8. HSG cấp tỉnh  25 em; GV giỏi các hội thi cấp tỉnh  NH 2014-2015 (đối với các hội thi có tổ chức trong năm học).
2)Nhiệm vụ 2: Thực hiện kế hoạch các mặt giáo dục trong và ngoài nhà trường
CÁC NỘI DUNG:
1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), kết thúc chương trình học kỳ I, học kỳ II và cả năm học theo đúng “Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016” của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình chi tiết trên khung chương trình của Bộ GD-ĐT quy định và Phân phối chương trình do nhà trường xây dựng và được Sở GD-ĐT Quảng Ngãi phê duyệt. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung giảm tải theo quy định.
3. Thực hiện nghiêm túc các quy định đối với các hoạt động giáo dục NGLL, HN, Nghề phổ thông và Kĩ năng sống.
4. Thực hiện giảng dạy các chủ đề tích hợp về giáo dục đạo đức, tư tưởng HCM, phòng chống tham nhũng, ….
5. Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chủ đề tự chọn, dạy thêm – học thêm trong và ngoài nhà trường.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), kết thúc chương trình học kỳ I, học kỳ II và cả năm học theo đúng “Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016” của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
2. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình đã được phê duyệt phù hợp với khung phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT và điều kiện thực tế của trường.
3. Các tổ, nhóm chuyên môn phải thống nhất các loại chương trình (chính thức, tự chọn, dạy thêm) và quy định thực hiện thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn. BGH quản lý, kiểm tra chương trình, thực tế giảng dạy của GV.
4. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nội bộ bằng các hình thức: Tổ chức kiểm tra định kì, đột xuất, kiểm tra chéo giữa các tổ chuyên môn về việc xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch dạy học.
5. Tiếp tục thực hiện nội dung, kế hoạch dạy thêm đã được Sở GD-ĐT phê duyệt từ năm học 2013-2014. Có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, thí nghiệm, thực hành.
6. Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch dạy học và được Hiệu trưởng phê duyệt; GV dựa trên kế hoạch của tổ chuyên môn chủ động xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề.
7. Thực hiện đủ 123 tiết tự chọn theo quy định; kế hoạch dạy học tự chọn phải được đưa vào phân phối chương trình chi tiết của môn học.
8. Thực hiện đầy đủ số tiết, nội dung, chủ đề đối với các hoạt động giáo dục NGLL, HN, Nghề phổ thông và Kĩ năng sống.... Chú trọng các nội dung tích hợp theo các chủ đề phù hợp.
9. Thực hiện đúng các quy định về dạy thêm – học thêm của TT 17/BGDĐT của Bộ GD&ĐT và QĐ 51/UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tăng cường việc kiểm tra công tác dạy thêm – học thêm trong và ngoài nhà trường.
10. Môn GDQP-AN, môn Tiếng Anh tiếp tục thực hiện theo chương trình quy định từ năm học 2013-2014. Môn Tiếng Anh cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển sang dạy theo chương trình mới, các bài kiểm tra có phần tự luận theo quy định.
CÁC CHỈ TIÊU:
1. 100% CB-GV thực hiện đầy đủ, đúng các yêu cầu của Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình được Sở GD-ĐT Quảng Ngãi duyệt. Đảm bảo giảm tải, đúng định hướng, nội dung.
2. 100% các tổ chuyên môn, CB-GV có Kế hoạch dạy học và tiến trình dạy học theo chủ đề cụ thể.
3. 100% CB-GV thực hiện đầy đủ, đúng các yêu cầu của các hoạt động giáo dục NGLL, HN, NPT.
4. 100% CB-GV thực hiện dạy học các chủ đề tích hợp phù hợp với đặc trưng bộ môn, bài học.
5. 100% BGH và TTCM thực hiện đầy đủ các quy định kiểm tra các thành viên trong nhà trường và trong các tổ chuyên môn về việc lập và thực hiện kế hoạch – chương trình các hoạt động giáo dục.
6. 100% GV dự giờ đồng nghiệp  9 tiết/ HK (có ghi chép, nhận xét đầy đủ).
3)Nhiệm vụ 3: Tiếp tục đổi mới PPDH và KTĐG
CÁC NỘI DUNG:
1. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS.
2. Tham gia các hội thi thiết kế bài giảng, tích hợp các chủ đề môn học.
3. Rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu trong HS thông qua các cuộc thi “Nghiên cứu khoa học – kĩ thuật”, “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” dành cho HS.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về ra đề kiểm tra. Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.
2. Tổ chức tập huấn lại các nội dung về đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
3. Tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của HS dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT.
4. Chú trọng việc ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, lựa chọn sắp xếp hợp lý các hoạt động của GV và HS; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
5. Tham gia các cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”, “Thiết kế bài giảng e-Learning”.
6. Hướng dẫn HS rèn luyện kĩ năng tự học, nghiên cứu, sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Khuyến khích HS tham gia 02 cuộc thi “Nghiên cứu khoa học – kĩ thuật” và “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”.
7. Tổ chức và tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực HS như: văn hóa - văn nghệ, TD - TT; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa…
8. Tăng cường tham gia và sử dụng có hiệu quả “Trường học kết nối”. Tổ chức ra đề, kiểm tra, đánh giá theo đúng các quy định của Bộ, Sở, Trường.
9. Đa dạng hóa các quá trình đánh giá; kết hợp hai hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm, đảm bảo cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Đảm bảo nội dung thực hành trong các đề thi HSG các môn Lý, Hóa, Sinh.
10. Thực hiện việc ra đề, kiểm tra chung 1 tiết/toàn khối/ 1 số môn học/ 1 thời gian/ kế hoạch của BGH.
11. Tăng cường vận dụng CNTT trong việc xử lý, lưu trữ đề kiểm tra.
12. Hướng dẫn HS đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
13. Chấm bài kiểm tra phải nhận xét, đánh giá HS. Môn KHXH theo hướng câu hỏi mở. Môn GDCD tham gia xếp loại hạnh kiểm HS.
CÁC CHỈ TIÊU:
1. 100% GV tham gia các lớp tập huấn lại trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
2. 100% GV thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới PPDH.
3. 100% GV có 1 – 2 tiết dạy/ HK theo PPDH tích cực được tổ, nhóm chuyên môn dự.
4. Mỗi tổ CM có 1 – 2 bài dự thi các cấp của GV về “Dạy học theo chủ đề tích hợp”, “Thiết kế bài giảng e-Learning”.
5. Có 3 – 6 bài dự thi các cấp của HS về “Nghiên cứu khoa học – kĩ thuật”, “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”.
6. Tham gia đầy đủ các hội thi về văn nghệ, TD-TT, năng khiếu do Sở GD-ĐT tổ chức.
7. Tổ chức SHNK 2 lần/ năm; tổ chức Hội thi Học sinh thanh lịch và tài năng 1 lần/ năm; tổ chức cắm trại cho HS khối 12 dịp 26/3; tổ chức hội thi TD-TT 1 lần/ năm.
8. 100% các tổ chuyên môn, GV ra đề kiểm tra, đánh giá theo đúng các yêu cầu mức độ nhận thức theo quy định của Bộ, Sở, Trường.
9. 100% GV vào điểm cuối tháng và học kì đúng quy định, sai sót không quá 1%/số con điểm/ lớp.
10. Tổ chức KT 1 tiết 3 môn Văn, Toán, Anh và KT HK 5 – 6 môn tập trung.
4)Nhiệm vụ 4: Tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác quản lý giáo dục
CÁC NỘI DUNG:
1. Phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân trong các hoạt động của nhà trường. Thực hiện đầy đủ và kịp thời thông tin hai chiều giữa cấp dưới với cấp trên (văn bản chỉ đạo – báo cáo).
2. Đảm bảo việc lập và thực hiện các loại kế hoạch của các tổ chức, bộ phận, tổ chuyên môn trong nhà trường.
3. Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra trong nhà trường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tăng cường hoạt động của Hội đồng trường, Ban đại điện CMHS của trường.
4. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn.
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. Thực hiện niêm yết các nội dung về “Ba công khai, bốn kiểm tra” để HS, CMHS, CC-VC của đơn vị, công chúng biết ngay từ đầu năm học.
6. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý. Tạo mối liên hệ hai chiều giữa cấp dưới – cấp trên qua các website của ngành và của trường.
7. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng kì thi Quốc gia năm 2016.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. BGH, TTCM, các bộ phận đảm bảo lập đủ, kịp thời các loại kế hoạch theo quy định (Kế hoạch dạy học, Kế hoạch tháng, …). Các kế hoạch phải bám sát nhiệm vụ năm học, thực tế của nhà trường và được Hiệu trưởng duyệt.
2. Đảm bảo các nội dung thanh - kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; phối hợp giữa kiểm tra của BGH, TTCM với kiểm tra chéo giữa các tổ chuyên môn.
3. Tổ chức hội thảo chuyên đề về đổi mới hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng về đổi mới PPDH – KTĐG; thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học dạy học theo chủ đề.
4. Quản lý thường xuyên, chặt chẽ việc dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường.
5. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng hiệu quả; đánh giá đúng thực chất theo chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn Hiệu trưởng.
6. Nhân rộng các tiết dạy có sử dụng tốt các PP, KTDH mới. Tăng cường hoạt động, trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn theo hướng cùng nâng cao trình độ qua các tiết dự giờ góp ý hoặc dự giờ đánh giá.
7. Đa dạng và linh hoạt các hình thức kiểm tra trên lớp, ở nhà, cá nhân, nhóm. Cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà.
8. Tăng cường quản lý các phân hệ bằng chương trình VEMIS. Nâng cao chất lượng hoạt động website của nhà trường; nâng cao hiệu quả sử dụng các hộp thư dùng chung của trường và của các tổ chuyên môn.
9. Đổi mới và nâng cao vai trò của GVCN trong phong trào “Xây dựng THTT - HSTC”.
10. GVCN có kế hoạch xây dựng trường - lớp học thân thiện, HS tích cực lớp mình phụ trách có hiệu quả. Thành lập các khối chủ nhiệm và tổ chức sinh hoạt, trao đổi, thảo luận về công tác GVCN lớp. Giáo dục phù hợp các loại tính cách HS.
11. Thông tin kịp thời các định hướng của kì thi Quốc gia đến GV-HS; chủ động các phương án dạy học – ôn tập có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của kì thi Quốc gia năm 2016.
CÁC CHỈ TIÊU:
1. 100% BGH, TTCM, các bộ phận có đủ hồ sơ quản lý theo quy định.
2. 100% BGH, TTCM, các bộ phận thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch đã lập và được duyệt.
3. 100% CC-VC không vi phạm về dạy thêm – học thêm.
4. Tổ chức hội thảo cấp trường về các đổi mới các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn: 1 lần/ năm.
5. 100% GVCN có kế hoạch xây dựng trường - lớp học thân thiện, HS tích cực lớp mình phụ trách có hiệu quả.
6. 100% CC-VC thực hiện chế độ báo cáo kịp thời cho cấp trên (Tổ, Trường, Sở,…).
7. Tổ chuyên môn đảm bảo SHCM (chuyên đề) 1 lần/ tháng với nội dung thiết thực, hiệu quả.
8. Sinh hoạt tổ chủ nhiệm: Ít nhất 1 lần/ HK với các nội dung thiết thực.
5)Nhiệm vu 5: Tập trung các nguồn lực để chỉ đạo, thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục
CÁC NỘI DUNG:
1. Tăng cường CSVC, TBDH phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
2. Phát huy vai trò của Đoàn TNCS HCM, Hội LHTN, các hoạt động phong trào phòng chống bạo lực học đường và các TNXH.
3. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn từ BCH đến các tổ công đoàn.
4. Phối hợp với chính quyền, CMHS trong việc giáo dục HS nhất là HS yếu kém, cá biệt, bỏ học.
5. Tiếp tục vận động nguồn kinh phí cho Quỹ Khuyến học – khuyến tài THPT Thu Xà, tranh thủ các nguồn quỹ khuyến học.
6. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp và GVCN.
7. Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng trong CC-VC và HS.
8. Tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng các mặt giáo dục: học lực (tăng tỉ lệ khá, giỏi; giảm tỉ lệ yếu, kém); hạnh kiểm (tăng tỉ lệ khá, tốt; giảm tỉ lệ TB, yếu); các loại kĩ năng sống cho HS (đức, trí, kĩ năng).
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí (tự chủ và không tự chủ) để sửa chữa, xây mới CSVC, đầu tư trang – thiết bị dạy học, SGK.
2. Đoàn trường xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, tổ chức theo dõi thi đua có hiệu quả; tổ chức các hoạt động thi đua thúc đẩy phong trào học tốt trong HS.
3. Đoàn trường, Hội LHTN, công đoàn tổ chức các hoạt động góp phần giáo dục toàn diện HS.
4. Công đoàn xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, tổ chức các hoạt động thi đua thúc đẩy phong trào dạy tốt trong GV.
5. Động viên, khen thưởng kịp thời CC-VC và HS có thành tích trong dạy và học.
6. Đẩy mạnh công tác XHH giáo dục trong các hoạt động: vận động kinh phí, hạn chế HS bỏ học.
7. Có định hướng, kế hoạch lâu dài đầu tư cho công tác phát hiện và bồi dưỡng HSG (phát hiện từ khối 10 và đầu tư cho các năm tiếp theo).
8. Tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém kịp thời, có hiệu quả. Có kế hoạch, giải pháp đồng bộ cho HS lớp 12 học, ôn tập, thi TN, ĐH-CĐ có kết quả.
9. Tổ chức giáo dục truyền thống các mặt cho HS lớp 10; kích thích động cơ học tập cho HS các lớp 10,11. Tổ chức “Lễ tri ân và trưởng thành” cho HS lớp 12.
10. Nắm chắc HS bỏ học từng thời điểm. Phân tích được nguyên nhân để có giải pháp tương trợ, giúp đỡ. Đảm bảo hiệu quả giáo dục sau 03 năm học về các mặt.
11. Thành lập các khối chủ nhiệm và xây dựng các quy định hoạt động của khối chủ nhiệm.
CÁC CHỈ TIÊU:
1. Hoàn thành sửa chữa nhỏ các phòng học, phòng làm việc, nhà vệ sinh, lát gạch sân trường…; đưa công trình “10 phòng học, 2 tầng” vào hoạt động từ đầu năm học 2015-2016.
2. Trang bị kịp thời TBDH, SGK, STK, dụng cụ TD-TT,… đáp ứng nhu cầu dạy và học (trong nguồn kinh phí được cấp).
3. Đa số HS có tiến bộ mạnh mẽ về 3 yêu cầu: đức, trí, kĩ năng sống.
4. Tiếp tục phát huy có hiệu quả Quỹ Khuyến học – khuyến tài THPT Thu Xà.
5. Kết quả xếp loại 2 mặt:
-Hạnh kiểm: Tốt, khá  90%;
-Học lực: Khá, giỏi:  35%; TB:  50%;  Yếu, kém  15%, (tính đến cuối năm học).
6. Tỉ lệ HS lên lớp sau khi KT và RL lại trong hè:  98%.
7. SL HS nghỉ, bỏ học:  50 em (bỏ học:  30 em); khối 12: 0 em/lớp; khối 11: 1 em/ lớp; khối 10: 2 em/ lớp.
8. Chất lượng các bộ môn: HK1: TB  40%/ lớp, CN: TB  55%/ lớp (riêng các lớp A1, B1, C1 tỉ lệ tương ứng là:  70% và  85%). Hạn chế điểm kém/ môn.
9. Kết quả TN THPT: Bằng tỉ lệ chung của Tỉnh.
10. Kết quả TS ĐH-CĐ:  25%.
6)Nhiệm vụ 6: Đảm bảo kỉ cương, nề nếp trong CC-VC và HS. Nâng cao chất lượng đội ngũ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
CÁC NỘI DUNG:
1. CC-VC thực hiện tốt nội quy cơ quan; quy định nhà giáo; điều lệ nhà trường, tiêu chuẩn thi đua trong đơn vị và các chuẩn nghề nghiệp GV. Thực hiện các công tác kiểm tra của Hiệu trưởng theo quy định. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo kịp thời.
2. HS chấp hành tốt nội quy nhà trường; những điều HS không được làm và các quy định khác.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý, vi phạm quy chế chuyên môn và các tình huống xảy ra trong hoạt động dạy và học trong, ngoài nhà trường (DT-HT trái phép); các mặt vi phạm khác. Xử lý kịp thời, giáo dục răn đe các vi phạm trong HS để hạn chế vi phạm lây lan trong nhà trường, GVCN xử lý bằng phương pháp kỉ luật tích cực.
2. CC-VC phải chấp hành tốt các quy định, thông báo của lãnh đạo. Thiếu sót, chậm trễ bị phê bình và xử lý theo quy định của nhà trường và Luật viên chức. Chấp hành tốt các nội dung và thời gian của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường.
3. Hồ sơ tổ chuyên môn, GV phải bám sát vào các hướng dẫn của Bộ, Sở và quy định của Trường. Cần giải quyết mặt hạn chế, trì trệ nhất là việc làm các loại kế hoạch, những góp ý sau kiểm tra, dự giờ. TTCM chỉ đạo được đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức các hoạt động chuyên môn.
4. Trình độ đội ngũ CC-VC và HS ngày phải càng tinh tiến về nhiều mặt nhất là khâu tự học, tự rèn luyện. Tăng số lượng GVDG trường, GVCN giỏi, CC-VC đạt CSTĐ các cấp; GV cốt cán; GV học cao học, SKKN có giá trị, tăng tỉ lệ HS khá, giỏi và giảm tỉ lệ yếu, kém. Đạt yêu cầu khi tham gia các hội thi do các cấp tổ chức.
5. Kiểm tra nội bộ có hiệu quả. Học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
6. Có kế hoạch làm việc với HS lưu ban, HS thường xuyên nghỉ học. Ngoại khóa về giáo dục đạo đức, pháp luật cho HS.
CÁC CHỈ TIÊU:
1. 100% CC-VC chấp hành tốt các quy định, không vi phạm pháp luật, quy chế ngành, nội quy cơ quan. CC-VC được Hiệu trưởng kiểm tra định kỳ và đột xuất đạt khá trở lên.
2. 100% GV đạt chuẩn nhà giáo từ khá trở lên và đạt các chỉ tiêu thi đua khen thưởng so với quy định.
3. 100% HS phải có PP học tập phù hợp bản thân, không vi phạm pháp luật, quy chế ngành và nội quy nhà trường.
7)Nhiệm vụ 7: Tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; thực hiện công tác tự đánh giá theo từng tiêu chí của công tác KĐCLGD
CÁC NỘI DUNG:
1. Tiếp tục giải quyết các vấn đề: chất lượng, tỉ lệ HS bỏ học, CSVC.
2. Thực hiện công tác tự kiểm tra và được cấp trên kiểm tra theo từng tiêu chí của công tác KĐCLGD.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Tiếp tục triển khai đến từng CC-VC và HS các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia và KĐCLGD.
2. Thành lập các ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên.
3. Phân công các thành viên phụ trách từng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể.
4. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh, môi trường…
5. Đảm bảo vệ sinh học đường và môi trường xanh tươi, thân thiện. Trồng cây xanh tạo bóng mát; phân công vệ sinh các khu vực và cầu thang lớp học.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, đưa vào tiêu chí thi đua các nội dung triển khai cho lớp.
7. Tăng cường công tác XHH giáo dục qua việc phối hợp với chính quyền địa phương, CMHS, các tổ chức xã hội góp phần đầu tư CSVC, hạn chế HS bỏ học.
8. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các nội dung cụ thể: công tác xã hội, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hòa, chăm sóc 01 thương binh nặng (anh Phan Bá Hàm), nhận nuôi dưỡng 01 Bà mẹ VN anh hùng (mẹ Đoàn Thị Tân) đến suốt đời; ủng hộ các tổ chức nhân đạo,…
CÁC CHỈ TIÊU
1. Đạt các tiêu chuẩn theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia.
2. Tự kiểm tra và được cấp trên kiểm tra đạt loại tốt về công tác KĐCLGD.
3. Thực hiện đầy đủ, có ý nghĩa giáo dục công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
8)Nhiệm vụ 8: Quy định trách nhiệm và phấn đấu thực hiện các tiêu chuẩn, danh hiệu thi đua năm học
CÁC NỘI DUNG:
1. Các tổ chức, cá nhân căn cứ vào bản Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của trường để làm kế hoạch và chỉ tiêu thi đua tổ, cá nhân.
2. Theo hệ thống tổ chức, mỗi thành viên trong đơn vị phải ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
3. Đảm bảo các danh hiệu thi đua của các tập thể và cá nhân (CC-VC, HS) trong năm học.
CÁC GIẢI PHÁP:
1. Một năm nhà trường có 4 đợt kiểm tra việc thực hiện kế hoạch để đánh giá.
2. Kiểm tra, nhắc nhở trách nhiệm từng người theo bộ phận, tổ, nhóm khi thực hiện công việc.
3. Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua – khen thưởng (kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí và chỉ tiêu).
CÁC CHỈ TIÊU:
1. Tập thể:
-Nhà trường:
+04 TT (tổ CM, VP) được Sở GD-ĐT tặng “Giấy khen”;
+Đạt giải trong các hội thi VN, TD-TT, hội thi khác do ngành tổ chức.
-Công đoàn được công đoàn ngành công nhận “Công đoàn VMXS”;
-Đoàn trường được Tỉnh đoàn công nhận “VMXS cấp tỉnh”.
2. Cá nhân:
-CC, VC:
+01 cá nhân được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “CSTĐ cấp tỉnh”;
+02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen;
+12 cá nhân được Sở GD-ĐT công nhận danh hiệu “CSTĐ cơ sở”;
+12 cá nhân được Sở GD-ĐT tặng giấy khen;
+90% cá nhân được Hiệu trưởng công nhận danh hiệu LĐTT.
-HS:
+25 HSG cấp tỉnh các môn VH và MTCT;
+05 huy chương (hoặc tương đương) các hội thi VN, TD-TT… do ngành tổ chức;
+35% HSG, HSTT cả năm.
                                                                                         
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                       
 
 
 
                                                                                          Nguyễn Phú Đồng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
(Kèm theo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016)
TT Tháng Nội dung công việc
01 08/2015 -Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (CSVC, VPP, biên chế lớp, phân công nhiệm vụ…) để thực hiện tuần học đầu tiên (17/8/2015).
-Tổ chức các hoạt động của “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học.
-Tổ chức cho học sinh viết các cam kết về ATGT, phòng tránh các TNXH.
02 09/2015 -Phát động thi đua đợt 1 (9/2015 – 11/2015).
-Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016.
-Tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2015-2016.
-Hoàn thành đăng kí các danh hiệu thi đua, SKKN.
-Triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2015.
-Triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2015-2016.
-Hoàn thành các loại kế hoạch năm học 2015-2016; hoàn thành việc công khai các số liệu đầu năm học.
-Triển khai các cuộc thi của giáo viên và học sinh trong năm học.
-Tham gia các lớp tập huấn do Sở GD & ĐT tổ chức.
-Triển khai công tác Bảo hiểm y tế đến học sinh và giáo viên.
-Duyệt nâng lương, cử cán bộ đi học QLGD tại TP. Hồ Chí Minh và đi học QPAN tại Bình Dương; thực hiện công tác tinh giản biên chế.
-Hoàn thành việc thanh lí tài sản hư hỏng; triển khai sửa chữa các dãy phòng học và lát gạch sân trường.
-Báo cáo Hồ sơ trường (EMIS) đầu năm học.
03 10/2015 -Tham gia các lớp tập huấn (Bồi dưỡng GV cốt cán), các hội thi của Sở GD & ĐT (Thi tìm hiểu Nghị quyết 29 và Chương trình hành động số 51 của Tỉnh ủy (GV)).
-Thi học sinh giỏi các môn văn hóa và MTCT (khối 11 và 12) (cấp trường). Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển để dự thi cấp tỉnh.
-Tổ chức Đại hội đoàn trường; Hội nghị CMHS năm học 2015-2016.
04 11/2015 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
-Tham gia các lớp tập huấn (Tiếng Anh), các hội thi của Sở GD & ĐT (Ngày hội CNTT, HKPĐ, Tìm hiểu pháp luật…(HS)).
-Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
-Sơ kết thi đua đợt 1.
05 12/2015 -Phát động thi đua đợt 2 (12/2015 – 02/2016).
-Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
-Tham gia các lớp tập huấn, các hội thi của Sở GD & ĐT (CLB Tiếng Anh (GV), Thi HSG lớp 12 (HS)).
-Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I.
-Làm thủ tục hợp đồng ngắn hạn năm 2016 với các nhân viên bảo vệ và tạp vụ.
-Hoàn thành quyết toán các hạng mục sửa chữa năm 2015.
-Kiểm kê tài sản cuối năm 2015.
-Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày 22/12.
06 01/2016 -Sơ kết học kì 1.
-Tham gia các lớp tập huấn, các hội thi của Sở GD & ĐT (Thi KH-KT, thi Giải toán trên MTCT (HS)).
-Báo cáo Hồ sơ trường (EMIS) giữa năm học.
07 02/2016 -Nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch (01/02 – 14/02).
-Tham gia các lớp tập huấn, các hội thi của Sở GD & ĐT (Thi Đồ dùng dạy học (GV)).
-Tổ chức hội thi “Học sinh thanh lịch và tài năng”.
-Sơ kết thi đua đợt 2.
08 03/2016 -Phát động thi đua đợt 3 (03/2016 – 05/2016). Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3.
-Tổ chức cắm trại cho học sinh lớp 12.
-Tham gia các lớp tập huấn, các hội thi của Sở GD & ĐT (Thi Olimpic Tiếng Anh, thi Vận dụng kiến thức liên môn, thi học sinh giỏi lớp 11 (HS); thi nhân viên thư viện giỏi, dạy học theo chủ đề tích hợp (NV, GV)).
-Thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi lớp 10 (cấp trường).
09 04/2016 -Nộp đề tài, SKKN (CSTĐ cấp tỉnh).
-Tham gia các lớp tập huấn, các hội thi của Sở GD & ĐT (Thi giải toán qua Internet (HS)).
-Thi tốt nghiệp Nghề phổ thông.
-Định hướng, tư vấn chọn trường, chọn nghề cho học sinh lớp 12; hướng dẫn công tác tuyển sinh 2016.
-Triển khai công tác thuyên chuyển giáo viên; nâng lương 2016.
-Hoàn thành chương trình lớp 12, tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia.
10 05/2016 -Ôn tập và kiểm tra học kì II.
-Hoàn thành đánh giá, xếp loại CC-VC; chuẩn nghề nghiệp; xét đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016.
-Kiểm tra, đánh giá BDTX.
-Tổ chức “Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12”.
-Tổng kết năm học 2015-2016. Hoàn thành và nộp các báo cáo năm học 2015-2016.
-Sơ kết thi đua đợt 3.
11 06, 07/
2016
-Phát động thi đua đợt 4 (06/2016 – 08/2016).
-Nộp hồ sơ đề nghị các DHTĐ-KT; đánh giá, xếp loại CC-VC; chuẩn nghề nghiệp; BDTX năm học 2015-2016; dự nguồn 2015-2020.
-Nộp hồ sơ thuyên chuyển giáo viên; nộp hồ sơ nâng lương 2016.
-Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia.
-Tham gia kì thi THPT quốc gia 2016, thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017.
-Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại hè 2016.
-Duyệt quyết toán năm 2015. Hoàn thành các dự toán mua sắm, sửa chữa năm 2017.
-Tham gia các lớp tập huấn, BDTX của Sở GD & ĐT.
 
Quý Thầy (cô) có thể tải kế hoạch, nhiệm vụ năm học tại đây.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 69759 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 3013

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106040

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2911483