20:16 EDT Thứ năm, 20/06/2019

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Kế hoạch kiểm tra, phân công coi thi HKII, năm học 2015-2016

Thứ hai - 25/04/2016 22:49
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
Học kì II, Năm học: 2015-2016

 
Thực hiện công văn số 310/SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2015-2016; Trường THPT Thu Xà thông báo kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì II năm học 2015-2016 của trường như sau:
I-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1.Phân công ra đề, hướng dẫn chấm các môn kiểm tra tập trung (KTTT):
a)Ra đề giới thiệu nộp Sở GD-ĐT:
Môn, khối Thời gian làm bài Thời gian nộp cho BGH Người ra đề
Văn 10
Văn 11
Văn 12
90’
90’
120’
 
 
 
 
Trước 08/4/2016
 
 
 
 
Theo phân công của TTCM
Toán 10
Toán 11
Toán 12
90’
90’
120’
Anh 10
Anh 11
Anh 12
60’
60’
60’
 
Chú ý:
- Đề kiểm tra chung các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh  và hướng dẫn chấm  của mỗi môn thuộc danh mục tài liệu tối mật cho đến thời điểm hết giờ làm bài của môn đó. Cán bộ, giáo viên ra đề kiểm tra có trách nhiệm soạn thảo đề, hướng dẫn chấm phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào; Đề và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman, size 13, top 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2cm.
- GVBM được phân công ra đề nộp đề, ma trận, hướng dẫn chấm (bản in) và đĩa CD cho Thầy Vỹ (PHT) trước ngày 08/4/2016. Phần tiêu đề ghi là đề giới thiệu còn bố cục thì dựa vào đề chính thức HK1 của Sở năm học 2015-2016.
- Cấu trúc đề, hình thức kiểm tra theo công văn số 310/SGDĐT-GDTrH (gửi trên thuxadungchung).
- Xử lí đề và nộp cho Sở GD-ĐT vào ngày 11/4/2016: Thầy Vỹ .
 b) Phân công ra đề nộp cho Trường:
Môn, khối Thời gian làm bài Người ra đề Thời gian nộp cho BGH Ghi chú
Lí 12 45’ Nghĩa, Tiến Trước 20/4/2016
(gồm bản in và file gởi email : nguyenvanvy0869@gmail.com)
 
 
 
 
Hóa 12 45’ Diện, Nhung
Sinh 12 45’ Thắm, Uyển
Lý 10 45’ Thảo, Mỹ Tâm Trước 10/5/2016
(gồm bản in và file gởi email : nguyenvanvy0869@gmail.com)
Hóa 10 45’ Hiên, Nhung
Hóa 11 45’ Việt, Diện
Sinh 11 45’ Thái, ThúyHoa
Chú ý:
- Tổ, nhóm chuyên môn cần thống nhất ma trận, nội dung đề. Yêu cầu đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, nằm trong chuẩn kiến thức kỹ năng, chú ý đến tính vừa sức, đánh giá và phân loại được các đối tượng, dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng, đối với các môn KHXH đề kiểm tra theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế ghi nhớ máy móc.
- Các môn Lí, Hóa, Sinh khối 10,11 kiểm tra theo hình thức TN + TL; tỉ lệ: TN/TL: 4/6, số lượng câu TN: 10, thời gian làm phần TN: 15’.        Các môn Lí, Hóa, Sinh khối 12 kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm (25 câu).
2. Hoàn thành chương trình, ôn tập:
- GVBM chủ động hoàn thành chương trình HKII theo đúng kế hoạch.
- GVBM hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương (các môn không kiểm tra tập trung) và ôn tập theo các nội dung hướng dẫn trong cấu trúc đề của Sở GD-ĐT.
3. Công tác khác:
- Lập danh sách phòng kiểm tra (mỗi phòng không quá 24 em) theo thứ tự ABC…: Hoàn thành trước ngày 20/4/2016 : Cô Hiển, Thầy Minh.
- Chuẩn bị giấy kiểm tra cho các môn kiểm tra: Cô Vân.
- Thành lập HĐ coi KT và phân công giám thị các buổi kiểm tra (2 GT/ phòng): Hoàn thành trước ngày 22/4/2016: Thầy Vỹ.
- Nhận đề tại Sở GD-ĐT vào 14h00 ngày 22/4/2016 (đối với lớp 12) và lúc 8h00 ngày 13/5/2016 ( đối với lớp 10, 11): Thầy Vỹ.
- Nhân sao đề và phiếu trả lời TN (mẫu của Sở GD-ĐT): Thầy Vỹ, Thầy Trung (Đ).
II -TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Các môn không kiểm tra tập trung khối 12: GVBM tổ chức trong tuần 34 từ 18/4 – 23/4/2016 (tiết có đánh dấu ở TKB).
 2. Các môn kiểm tra tập trung: Theo lịch thống nhất như sau:
+ Khối 12:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
26/4/2016 Sáng Ngữ văn
Vật Lí
120 phút
45 phút
7 giờ 10
9 giờ 55
7 giờ 25
10 giờ 5
7 giờ 30
10 giờ 15
Chiều Tiếng Anh
Hóa học
60 phút
45 phút
13 giờ 30
15 giờ 20
13 giờ 45
15 giờ 25
13 giờ 55
15 giờ 35
27/4/2016 Sáng Toán
Sinh học
120 phút
45 phút
7 giờ 10
9 giờ 55
7 giờ 25
10 giờ 5
7 giờ 30
10 giờ 15
+Khối 11:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
16/5/2016 Sáng Ngữ văn
Hóa học
90 phút
45 phút
7 giờ 10
9 giờ 30
7 giờ 25
9 giờ 40
7 giờ 30
9 giờ 45
17/5/2016 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 35
18/5/2016 Sáng Toán
Sinh học
90 phút
45 phút
7 giờ 10
9 giờ 30
7 giờ 25
9 giờ 40
7 giờ 30
9 giờ 45
 
+ Khối 10:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
16/5/2016 Chiều Ngữ Văn
Vật Lí
90 phút
45 phút
13 giờ 30
15 giờ 45
13 giờ 45
15giờ 55
13 giờ 50
16 giờ 00
17/5/2016 Chiều Toán
Hóa học
90 phút
45 phút
13 giờ 30
15 giờ 45
13 giờ 45
15 giờ 55
13 giờ 50
16 giờ 00
18/5/2016 Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 30 13 giờ 45 13 giờ 55
Ghi chú : Riêng đối với môn Tiếng Anh lớp 10 và 11, học sinh sau khi kiểm tra các phần nghe hiểu, kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu và Viết ( Thời gian làm bài 50 phút ). Sau đó học sinh tiếp tục được kiểm tra phần Nói ( Thời gian chuẩn bị và trả lời 10 phút ). Giám khảo chấm và ghi điểm vào phiếu điểm, cho HS kí tên vào phiếu điểm.
II-TỔ CHỨC CHẤM BÀI KIỂM TRA CHUNG :
1. Bộ phận giáo vụ, thư kí HĐCT thực hiện cắt phách bài kiểm tra tất cả các môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh ở các khối lớp và tổ chức chấm chung tại trường, đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai.
2. Lịch chấm chung như sau :
- Ngày 28/4/2016 : Chấm chung các môn Ngữ Văn, Toán, T.Anh, Lý, Hóa, Sinh lớp 12 cho đến khi hoàn thành.
- Ngày 19/5/2016 : Chấm chung các môn Ngữ Văn, Toán, T.Anh của K10,11, Lý 10, Hóa 10, Sinh 11, Hóa 11 cho đến khi hoàn thành.
3. Giám khảo – Xử lí điểm :
- Tổ trưởng tổ chấm : Là TTCM hoặc Nhóm trưởng bộ môn
- Giám khảo bộ môn-Khối lớp : Là GVBM giảng dạy khối lớp có bài chấm.
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ có trách nhiệm quản lí điểm chấm của các phòng thi, nhập điểm vào phần mềm, xử lí tách điểm theo lớp và gởi lại cho GVBM.
III-THỐNG KÊ SỐ LIỆU :
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ, Văn thư có trách nhiệm thống kê điểm thi ( theo mẫu của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi) và gởi báo cáo về Sở GD-ĐT trước ngày 6/5/2016 ( đối với khối 12 ) và trước ngày 27/5/2016 ( đối với khối 10, 11 ).
                                                                  
                                     Tư Nghĩa, ngày 05 tháng 4 năm 2016
Duyệt kế hoạch                     Người lập kế hoạch                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                  Nguyễn Văn Vỹ

.

 
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
(Các môn tập trung)

 
TT Tên GV Tổ CM Thứ 3
26-4
Thứ 4
27-4
Thứ 2
16-5
Thứ 3
17-5
Thứ 4
18-5
TC Ghi
Chú
S C S S C S C S C
01 MINH T-Tin     TK   TK   TK TK   4  
02 HIỀN T-Tin     X   X   X X   4  
03 M.THÀNH T-Tin     X   X   X X   4  
04 LAI T-Tin     X   X   X X   4  
05 THỦY T-Tin     X   X X X X X 6  
06 C.THUYÊN T-Tin     X   X   X X   4  
07 H.TRÂM T-Tin     X   X   X X   4  
08 TRỌNG T-Tin     X   X   X X   4  
09 Đ.TRUNG T-Tin     X   X   X X   4  
10 A.TUYẾT T-Tin     X   X   X X   4  
11 VĂN T-Tin     X   X   X X   4  
12 VY T-Tin     X   X   X X   4  
13 LÂM T-Tin     X       X X X 4  
14 TIN T-Tin   X         X X X 4  
15 H.TRƯƠNG T-Tin   X         X X X 4  
16 T.TRƯƠNG T-Tin   X         X X X 4  
17 NGHĨA L-CN TK       TK X   X   4  
18 TIẾN L-CN X       X X   X   4  
19 YẾN L-CN 0     0 0 0 0 0 0 0 Xin nghỉ
20 GIANG L-CN X       X X   X   4  
21 QUÂN L-CN X       X X   X   4  
22 TRƯỜNG L-CN 0       X X   X X 4 Học ĐV mới từ 20-29/4
23 X.THẢO L-CN X       X X   X   4  
TT Tên GV Tổ CM Thứ 3
26-4
Thứ 4
27-4
Thứ 2
16-5
Thứ 3
17-5
Thứ 4
18-5
TC Ghi
Chú
S C S S C S C S C
24 M.TÂM L-CN X       X X     X 4  
25 LINH L-CN X       X X     X 4  
26 L-CN X       X X     X 4  
27 THẮM H-Si X   TK TK       TK   4  
28 HOA H-Si X   X X       X   4  
29 UYỂN H-Si X   X X       X   4  
30 THÁI H-Si X   X X       X   4  
31 THANH H-Si X   X X       X   4  
32 THƯ H-Si X   X X       X   4  
33 HIÊN H-Si   X   X   X   X   4  
34 DIỆN H-Si   X   X   X X     4  
35 NHUNG H-Si   X   X   X   X   4  
36 VIỆT H-Si   X   X   X     X 4  
37 THẢO H-Si   X   X   X X     4  
38 Q.HƯƠNG H-Si   X   X   X X X X 6  
39 L.HƯƠNG H-Si   X   X   X X   X 5  
40 THÀNH VĂN TK   X TK TK         4  
41 VĂN X   X X X         4  
42 DUNG VĂN X   X X X         4  
43 HẠNH VĂN X   X X X         4  
44 HẢI VĂN X   X X X         4  
45 HOA VĂN X   X X X         4  
46 D.LINH VĂN X   X X X         4  
47 NGUYỆN VĂN X   X X X         4  
48 HY VĂN X   X X X         4  
49 THÔNG VĂN X   X X X         4  
50 V.TRUNG S-Địa   TK       TK TK   TK 4  
51 VY S-Địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nghỉ hộ sản
52 T.TUYẾT S-Địa   X       X X   X 4  
TT Tên GV Tổ CM Thứ 3
26-4
Thứ 4
27-4
Thứ 2
16-5
Thứ 3
17-5
Thứ 4
18-5
TC Ghi
Chú
S C S S C S C S C
53 NGUYÊN S-Địa   X       X X   X 4  
54 PHƯỢNG S-Địa   X       X X   X 4  
55 TRÚC S-Địa   X       X X   X 4  
56 VIÊN S-Địa   X       X X   X 4  
57 LOAN ANH   TK   X   TK     TK 4  
58 T.TÂM ANH   X   X   X     X 4  
59 TỐN ANH   X   X   X     X 4  
60 Q.TRÂM ANH   X   X   X     X 4  
61 C.VÂN ANH   X   X   X     X 4  
62 T.VÂN ANH   X   X   X     X 4  
63 SỸ ANH   X   X   X     X 4  
64 DIỄM ANH   X   X   X     X 4  
65 THƯƠNG TD-QP X X         X   X 4  
66 CẦN TD-QP             0   0 0 Đi học
67 TÂN TD-QP X X         X   X 4  
68 THUYÊN TD-QP X X         X   X 4  
69 ANH TD-QP X X         X   X 4  
70 PHƯƠNG TD-QP X X         X   X 4  
  CỘNG   29 29 29 31 31 31 31 31 31 273  
                             
 
* Buổi sáng: GV coi thi có mặt trước 7h00; buổi chiều: Có mặt trước 13h00. *Không được tự ý đổi cho nhau!
* GV xin nghỉ: Thái Yến.  GV nghỉ hộ sản: Vy (Sử)
* GV tập huấn, đi học : Cần, Trường.
                                                                                                  
                                                                                          Tư Nghĩa, ngày 19 tháng 4  năm 2016           
                                         P.HIỆU TRƯỞNG
 

Tác giả bài viết: Văn Tin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiển - 20/06

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 70883 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 3525

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74937

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3012517