19:20 ICT Thứ năm, 28/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Kế hoạch đánh giá kết quả BDTX năm học 2019-2020.

Thứ năm - 23/07/2020 11:32
KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2019-2020
 I-CĂN CỨ
- Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thực hiện các công văn số 1525/SGDĐT-GDTrH  ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019-2020;
- Căn cứ công văn số 718/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019-2020; Trường THPT Thu Xà lập kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả BDTX năm học 2019-2020 như sau:
II-KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo và Hội đồng đánh giá kết quả BDTX năm học 2019-2020 (có Quyết định kèm theo).
2. Tổ chức đánh giá các nội dung BDTX
a. Thời gian, địa điểm : 7h ngày 24/7/2020 tại các phòng họp tổ chuyên môn
b. Hình thức đánh giá kết quả BDTX
- Nội dung bồi dưỡng 1, 2 và 3: đánh giá tại các tổ bộ môn: giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.
Cách tính điểm cho từng nội dung như sau :
+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục(5 điểm)
c. Nội dung đánh giá
TT Nội dung đánh giá Đối tượng Ghi chú
  Nội dung 1
  1.  
Tập huấn tổ trưởng chuyên môn về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo công văn số 1860/SGDĐT-GDTrH ngày 03/12/2019 GV tất cả các bộ môn Sở tập huấn từ ngày 17-20/12/2019
Trường tập huấn lại  theo K H tổ cm.                                                                                                  
  Nội dung 2
  1.  
Qui trình xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học . GV tất cả các bộ môn ( Trừ môn Tiếng Anh)  Sở tập huấn từ ngày 17-20/12/2019
Trường tập huấn lại
 theo K H tổ cm.                                                                                                 
  1.  
Nội dung 3:
(Theo đăng kí các modul của giáo viên từ đầu năm học 2019-2020 trong kế hoạch BDTX của tổ )
           
c. Phân công phụ trách các tổ chuyên môn :
+Khối KHTN : Gồm các tổ chuyên môn Toán-Tin, Lý-CN, Hóa, Sinh-CN do Thầy Nguyễn Văn Vỹ, Phó Hiệu trưởng làm tổ trưởng. Chia thành các nhóm:
Tổ Toán - Tin gồm 2 nhóm: Nhóm Toán (Thầy Võ Thanh Minh, TTCM làm nhóm trưởng); nhóm Tin (Cô Huỳnh Thị Thu Trương, TPCM làm nhóm trưởng).
Tổ Vật lí – CN: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, TTCM làm nhóm trưởng.
Tổ Hóa: Thầy Trương Quang Diện, TTCM làm nhóm trưởng.
Tổ Sinh-CN: Cô Nguyễn Thị Bích Thắm, TTCM làm nhóm trưởng.
+Khối KHXH : Gồm các tổ chuyên môn Văn, Sử-Địa-GDCD, Tiếng Anh, TD-QPAN do Cô Nguyễn Thị Minh Hằng làm tổ trưởng, chia thành các nhóm:
Tổ Ngữ văn: Cô Nguyễn Thị Mai Dung, TTCM làm nhóm trưởng;
Tổ Sử - Địa - GDCD gồm 2 nhóm: Nhóm Địa (Thầy Lương Văn Trung, TTCM làm nhóm trưởng); nhóm Sử-GDCD (Thầy Nguyễn Phương Anh, GV làm nhóm trưởng).
Tổ Tiếng Anh: Cô Trần Thị Thiện Tâm, TPCM làm nhóm trưởng.
Tổ TD - QPAN : Thầy Lê Mạnh Thương, TTCM làm nhóm trưởng.
d. Quy trình đánh giá: Theo tổ, nhóm bộ môn do các nhóm trưởng chủ trì. Lần lượt đánh giá nội dung 1, 2 ,3. Trong đó :
Báo cáo nội dung các chuyên đề (thời gian tối đa 10 phút).
Phản biện – trả lời (thời gian tối đa 7 phút).
Đánh giá bằng điểm (thang điểm 10,0; lẻ đến 0,5).
Đối với ND3 tính điểm bình quân 2 modul (làm tròn 01 chữ số thập phân).
+ Thời gian hoàn thành :  11h00 ngày 24/7/2020
+ GVBM nộp các báo cáo chuyên đề cho nhóm trưởng để lưu hồ sơ. Đối với các báo cáo chuyên đề liên quan đến nội dung 1 và nội dung 2 phải gởi qua email  cho Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vỹ ( nguyenvanvy0869@gmail.com )trước ngày 24/7/2020 để tổng hợp gởi Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.
3. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:
a. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của 3 nội dung
b. Hình thức đánh giá :
- Đánh giá kết quả BDTX thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hoặc bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu về mục tiêu, nội dung cần đạt.
- Bài kiểm tra các nội dung BDTX cho điểm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt từ 5 điểm trở lên.
c. Xếp loại kết quả BDTX
- Hoàn thành kế hoạch BDTX :  Giáo viên được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các nội dung bồi dưỡng và hoàn thành các bài kiểm tra hoặc bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch với kết quả đạt yêu cầu trở lên.
- Không hoàn thành kế hoạch BDTX nếu chưa thực hiện đủ các nội dung bồi dưỡng hoặc có bài kiểm tra với kết quả chưa đạt yêu cầu.
d. Xử lí kết quả BDTX
- Tổ chức đánh giá các báo cáo chuyên đề, kết quả đánh giá (02 mẫu): Ban chỉ đạo ( từ 24/7/2020).
- Đánh giá, xếp loại, thống kê: Ban chỉ đạo (25/7/2020).
- Báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT: Ban chỉ đạo (trước ngày 30/7/2020).
4. Đối tượng được miễn, hoãn thực hiện BDTX:
- Đối tượng được miễn (M):
+ GV sắp nghỉ hưu: nam 58, nữ 53 (thời điểm tính là đầu năm học).
+ Đang đi học tập trung.
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và những giáo viên đã tham gia lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở  Giáo dục và Đào tạo  tổ chức (theo danh sách).
- Đối tượng được hoãn (H): Đang nghỉ chế độ thai sản, đang nghỉ ốm dài hạn (theo quy định hiện hành): nộp chứng từ nghỉ sinh hoặc đau ốm (bản photo).
*Chú ý: -Giáo viên có thể tải tài liệu nghiên cứu từ địa chỉ http//taphuan.moet.gov.vn (pasword: 123456), thuxadungchung@gmail.com hoặc các tài liệu tập huấn tại  thư viện.
 
PHỤ LỤC 2

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT THU XÀ
 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
THAM GIA ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2019-2020
Nội dung 1, 2:
TT              Họ và tên Nữ Ngày sinh Chức vụ ND1 ND2 Ghi chú
I Cán bộ quản lý            
1 Nguyễn Phú Đồng   23/11/67 HT M M  
2 Nguyễn Thị Minh Hằng X 25/10/75 PHT M M  
3 Nguyễn Văn Vỹ   24/08/69 PHT M M  
II Tổ Ngữ văn            
4 Nguyễn Thị Mai Dung X 25/02/79 TTCM M M  
5 Lê Thành Hải   13/12/77 TPCM X X  
6 Hồ Thị Ngọc Bé X 03/09/76   X X  
7 Trịnh Thị Hoa X 07/06/78   X X  
8 Võ Thị Hạnh X 01/09/77   X X  
9 Lê Thị Duy Linh X 10/09/79   X X  
10 Phạm Nguyễn Diễm Nguyện X 02/08/84   X X  
11 Bùi Anh Hy   04/02/67   X X  
III Tổ Sử - Địa - GDCD            
12 Lương Văn Trung   10/03/77 TTCM M M  
13 Đặng Thị Thu Tuyết X 07/01/79   X X  
14 Phạm Thị Ngọc Viên X 10/07/85   X X  
15 Phạm Thụy Tường Vi X 25/09/78   M M  
16 Phạm Thị Thu Huyền X 01/10/88   M M  
17 Nguyễn Phương Anh   09/03/82   M M  
IV Tổ Ngoại ngữ            
18 Đồng Quốc Sỹ   01/09/73   X 0  
19 Phạm Thị Quỳnh Trâm X 05/04/76   X 0  
20 Trần Thị Thiện Tâm X 18/01/76 TPCM M 0  
21 Lê Thị Cẩm Vân X 02/12/77   X 0  
22 Lương Hữu Thanh Vân X 08/04/79   X 0  
23 Trần Thị Lệ Diễm X 23/04/84   X 0  
24 Vương Thị Phượng X 08/01/1989   X 0  
V Tổ Toán - Tin            
25 Võ Thanh Minh   01/01/65 TTCM M M  
26 Lương Thị Minh Hiền X 14/01/68   X X  
27 Lê Đình Trọng   01/05/76 TPCM X X  
28 Trần Thị Ánh Tuyết X 25/02/80   X X  
29 Nguyễn Thị Hồng Trâm X 06/01/78   X X  
30 Nguyễn Thị Tường Vy X 02/12/76   X X  
31 Tô Thị Thủy X 20/10/80   X X  
32 Vũ Thị Cẩm Thuyên X 26/01/82   H H  
33 Trần Văn   15/05/66   X X  
34 Mai Thành   21/04/77   X X  
35 Huỳnh Văn Lai   10/10/78   X X  
36 Nguyễn Thị Đoàn Lâm X 10/10/75   X X  
37 Huỳnh Thị Thu Trương X 03/03/79 TPCM M M  
38 Phạm Hoàng Trương   04/09/84   X X  
39 Nguyễn Văn Tin   20/08/82   X X  
VI Tổ Vật lí - CN            
40 Nguyễn Trọng Nghĩa   06/10/76 TTCM M M  
41 Trần Văn Quân   08/07/76   X X  
42 Tô Quang Trường   16/02/76 TPCM X X  
43 Đặng Thị Thái Yến X 21/03/80   X X  
44 Phan Thị Xuân Thảo X 30/07/84   X X  
45 Đỗ Thị Mỹ Tâm X 26/02/85   X X  
46 Nguyễn Thị Thúy Linh X 07/12/86   X X  
47 Nguyễn Thị Diễm Lê X 17/07/84   M M  
48 Lê Thị Giang X 11/04/86   X X  
VII Tổ Hóa học            
49 Trương Quang Diện   06/04/79 TTCM M M  
50 Đặng Thị Hồng Nhung X 30/12/76 TPCM X X  
51 Trần Trí Việt   10/08/76   X X  
52 Dương Thị Mai Hiên X 01/05/80   M M  
53 Nguyễn Thị Mỹ Trang   28/10/88   X X  
54 Lê Thị Thanh Thảo X 06/05/85   X X  
55 Nguyễn Thị Lan Hương X 28/11/87   X X  
VIII Tổ Sinh-CN            
56 Nguyễn Thị Bích Thắm X 18/01/73 TTCM M M  
57 Đoàn Thị Kiều Uyển X 29/01/76   X X  
58 Võ Thị Thanh X 20/01/78   X X  
59 Bùi Thị Thúy Hoa X 01/01/79 TPCM X X  
60 Nguyễn Thị Lệ Diễm X     X X  
61 Nguyễn Thị Phương Thư X 26/03/83   H H  
IX Tổ TD - QPAN            
62 Lê Mạnh Thương   06/10/73 TTCM M M  
63 Nguyễn Văn Thuyên   10/08/82   X X  
64 Đoàn Ngọc Tân   12/12/76 TPCM X X  
65 Nguyễn Tấn Anh   07/08/85   X X  
66 Võ Năng Cần   08/03/87   X X  
67 Lê Văn Phương   12/07/84   X X  
  Tổng cộng       50 43  
Nội dung 3:
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Chức vụ Nội dung ( Mã module) Ghi chú
3 4 5 13 17  
I Cán bộ quản lý                  
1 Nguyễn Phú Đồng   23/11/67 HT            
2 Nguyễn Thị Minh Hằng X 25/10/75 PHT            
3 Nguyễn Văn Vỹ   24/08/69 PHT            
II Tổ Ngữ văn                  
4 Nguyễn Thị Mai Dung X 25/02/79 TTCM   X X      
5 Lê Thành Hải   13/12/77 TPCM   X X      
6 Hồ Thị Ngọc Bé X 03/09/76     X X      
7 Trịnh Thị Hoa X 07/06/78     X X      
8 Võ Thị Hạnh X 01/09/77     X X      
9 Lê Thị Duy Linh X 10/09/79     X X      
10 Phạm Nguyễn Diễm Nguyện X 02/08/84     X X      
11 Bùi Anh Hy   04/02/67     X X      
III Tổ Sử - Địa - GDCD                  
12 Lương Văn Trung   10/03/77 TTCM X       X  
13 Đặng Thị Thu Tuyết X 07/01/79   X       X  
14 Phạm Thị Ngọc Viên X 10/07/85   X       X  
15 Phạm Thụy Tường Vi X 25/09/78   X       X  
16 Phạm Thị Thu Huyền X 01/10/88   X       X  
17 Nguyễn Phương Anh   09/03/82   X       X  
IV Tổ Ngoại ngữ                  
18 Trần Thị Thiện Tâm X 18/01/76 TTCM   X X      
19 Đồng Quốc Sỹ   01/09/73     X X      
20 Phạm Thị Quỳnh Trâm X 05/04/76     X X      
21 Lê Thị Cẩm Vân X 02/12/77     X X      
22 Lương Hữu Thanh Vân X 08/04/79     X X      
23 Trần Thị Lệ Diễm X 23/04/84     X X      
24 Vương Thị Phượng X 08/01/1989     X X      
V Tổ Toán - Tin                  
25 Võ Thanh Minh   01/01/65 TTCM X     X    
26 Lương Thị Minh Hiền X 14/01/68   X      X    
27 Lê Đình Trọng   01/05/76 TPCM X      X    
28 Trần Thị Ánh Tuyết X 25/02/80   X      X    
29 Nguyễn Thị Hồng Trâm X 06/01/78   X      X    
30 Nguyễn Thị Tường Vy X 02/12/76   X      X    
31 Tô Thị Thủy X 20/10/80   X      X    
32 Vũ Thị Cẩm Thuyên X 26/01/82   X      X   Hoãn
33 Trần Văn   15/05/66   X      X    
34 Mai Thành   21/04/77   X      X    
35 Huỳnh Văn Lai   10/10/78   X      X    
36 Nguyễn Thị Đoàn Lâm X 10/10/75   X      X    
37 Huỳnh Thị Thu Trương X 03/03/79 TPCM X      X    
38 Phạm Hoàng Trương   04/09/84   X      X    
39 Nguyễn Văn Tin   20/08/82   X      X    
VI Tổ Vật lí - CN                  
40 Nguyễn Trọng Nghĩa   06/10/76 TTCM X X        
42 Trần Văn Quân   08/07/76   X X        
42 Tô Quang Trường   16/02/76 TPCM X X        
43 Đặng Thị Thái Yến X 21/03/80   X X        
44 Phan Thị Xuân Thảo X 30/07/84   X X        
45 Đỗ Thị Mỹ Tâm X 26/02/85   X X        
46 Nguyễn Thị Thúy Linh X 07/12/86   X X        
47 Nguyễn Thị Diễm Lê X 17/07/84   X X        
48 Lê Thị Giang X 11/04/86   X X        
VII Tổ Hóa học                  
49 Trương Quang Diện   06/04/79 TTCM X X        
50 Đặng Thị Hồng Nhung X 30/12/78 TPCM X X        
51 Trần Trí Việt   10/08/76   X X        
52 Dương Thị Mai Hiên X 01/05/80   X X        
53 Nguyễn Thị Mỹ Trang X 28/10/88   X X        
54 Lê Thị Thanh Thảo X 06/05/85   X X        
55 Nguyễn Thị Lan Hương X 28/11/77   X X        
VIII Tổ Sinh-CN                  
56 Nguyễn Thị Bích Thắm X 18/01/73 TTCM X     X    
57 Đoàn Thị Kiều Uyển X 29/01/76   X     X    
58 Võ Thị Thanh X 20/01/78   X     X    
59 Bùi Thị Thúy Hoa X 01/01/79 TPCM X     X    
60 Nguyễn Thị Lệ Diễm X 26/02/82   X     X    
61 Nguyễn Thị Phương Thư X 26/03/83   X     X   Hoãn
IX Tổ TD - QPAN                  
62 Lê Mạnh Thương   06/10/73 TTCM   X X      
63 Nguyễn Văn Thuyên   10/08/82     X X      
64 Đoàn Ngọc Tân   12/12/76 TPCM   X X      
65 Nguyễn Tấn Anh   07/08/85     X X      
66 Võ Năng Cần   08/03/87     X X      
67 Lê Văn Phương   12/07/84     X X      
5. Thống kê theo môn và theo module
TT Môn Tổng số
GV
Nội dung đăng ký  
MD3 MD4 MD5 MD13 MD17
1 Ngữ văn 8   8 8    
2 Sử -CD 3 3       3
3 Địa lý 3 3       3
4 T.Anh 6   6 6    
5 Toán 11 11      11  
6 Tin 4 4      4  
7 Vật lý-CN 9 9 9      
8 Hóa học 7 7 7      
9 Sinh-CN 6 6     6  
10 TD-QPAN 6   6 6    
Tổng cộng 63 43 36 20 6 21
GV hoãn BDTX : 02 ( Vũ Thị Cẩm Thuyên, Nguyễn Thị Phương Thư do nghỉ sinh )
Nơi nhận:
- BGH, TTCM;   
- Niêm yết               
         KT.HIỆU TRƯỞNG
         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
           NGUYỄN VĂN VỸ
 
 
 
 
 

X

Tác giả bài viết: Văn Vỹ

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Nguyễn Thị Mỹ Trang - 28/10

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 180672 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 182

Máy chủ tìm kiếm : 150

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 32723

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 707655

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13277031