16:48 ICT Thứ ba, 19/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Kế hoạch đánh giá bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019.

Thứ bảy - 18/05/2019 00:39
KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2018-2019
I-CĂN CỨ
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Thực hiện các công văn số 1392/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
- Căn cứ công văn số 573/SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
II-KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo và Hội đồng đánh giá kết quả BDTX năm học 2018-2019 (có Quyết định kèm theo).
2. Tổ chức đánh giá các nội dung BDTX
a. Thời gian, địa điểm : 14h ngày 28/5/2019 tại các phòng họp tổ chuyên môn
b. Hình thức đánh giá kết quả BDTX
- Nội dung bồi dưỡng 1, 2 và 3: đánh giá tại các tổ bộ môn: giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.
Cách tính điểm cho từng nội dung như sau :
+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục(5 điểm)
c. Nội dung đánh giá

TT Nội dung đánh giá Đối tượng Ghi chú
  Nội dung 1
1                Phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học GV tất cả các bộ môn ( trừ TD-QP)  Sở tập huấn từ ngày 9-11/8/2018.
Trường tập huấn lại
ngày 30/8/2018 (theo tổ).                                                                                                 
2                Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương GVBM các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ(CN,NN) Sở tập huấn từ ngày 31/7-02/8/20187.
Trường tập huấn lại ngày 30/8/2018(theo tổ)
3                Bơi an toàn, phòng chống đuối nước GVBM Thể dục Sở tập huấn từ ngày 01-05/8/2018.
Trường tập huấn lại ngày 30/8/2018(theo tổ)
  Nội dung 2
4                Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; Đánh giá giờ dạy của giáo viên GV tất cả các bộ môn Bộ GD tập huấn, đã triển khai ở tổ CM
5                Nội dung 3:
(Theo đăng kí các modul của giáo viên từ đầu năm học 2018-2019 trong kế hoạch BDTX của tổ )
           
c. Phân công phụ trách các tổ chuyên môn :
 +Khối KHTN : Gồm các tổ chuyên môn Toán-Tin, Lý-CN, Hóa, Sinh-CN do Thầy Nguyễn Văn Vỹ, Phó Hiệu trưởng làm tổ trưởng. Chia thành các nhóm:
ŸTổ Toán - Tin gồm 2 nhóm: Nhóm Toán (Thầy Võ Thanh Minh, TTCM làm nhóm trưởng); nhóm Tin (Cô Huỳnh Thị Thu Trương, TPCM làm nhóm trưởng).
ŸTổ Vật lí – CN: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, TTCM làm nhóm trưởng.
ŸTổ Hóa: Thầy Trương Quang Diện, TTCM làm nhóm trưởng.
ŸTổ Sinh-CN: Cô Nguyễn Thị Bích Thắm, TTCM làm nhóm trưởng.
+Khối KHXH : Gồm các tổ chuyên môn Văn, Sử-Địa-GDCD, Tiếng Anh, TD-QPAN do Cô Nguyễn Thị Minh Hằng làm tổ trưởng, chia thành các nhóm:
ŸTổ Ngữ văn: Cô Nguyễn Thị Mai Dung, TTCM làm nhóm trưởng;
ŸTổ Sử - Địa - GDCD gồm 2 nhóm: Nhóm Địa (Thầy Lương Văn Trung, TTCM làm nhóm trưởng); nhóm Sử-GDCD (Thầy Nguyễn Phương Anh, GV làm nhóm trưởng).
ŸTổ Tiếng Anh: Cô Trần Thị Thiện Tâm, TPCM làm nhóm trưởng.
ŸTổ TD - QPAN : Thầy Lê Mạnh Thương, TTCM làm nhóm trưởng.
d. Quy trình đánh giá: Theo tổ, nhóm bộ môn do các nhóm trưởng chủ trì. Lần lượt đánh giá nội dung 1, 2 ,3. Trong đó :
ŸBáo cáo nội dung các chuyên đề (thời gian tối đa 10 phút).
ŸPhản biện – trả lời (thời gian tối đa 7 phút).
ŸĐánh giá bằng điểm (thang điểm 10,0; lẻ đến 0,5).
Ÿ Đối với ND3 tính điểm bình quân 2 modul (làm tròn 01 chữ số thập phân).
+ Thời gian hoàn thành :  17h00 ngày 28/5/2019
+ GVBM nộp các báo cáo chuyên đề cho nhóm trưởng để lưu hồ sơ. Đối với các báo cáo chuyên đề liên quan đến nội dung 1 và nội dung 2 phải gởi qua email  cho Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vỹ ( nguyenvanvy0869@gmail.com ) trước ngày 28/5/2019 để tổng hợp gởi Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.
3. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:
a. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của 3 nội dung
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
b. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
- Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
-  Điểm trung bình kết quả BDTX
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) / 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.
c. Xếp loại kết quả BDTX
 - Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
+ Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
+ Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
+ Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
d.Xử lí kết quả BDTX
-Tổ chức đánh giá các báo cáo chuyên đề, kết quả đánh giá (02 mẫu): Ban chỉ đạo ( từ 28/5/2019).
-Đánh giá, xếp loại, thống kê: Ban chỉ đạo (29/5/2019).
-Báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT: Ban chỉ đạo (trước ngày 30/5/2019).
4. Đối tượng được miễn, hoãn thực hiện BDTX:
- Đối tượng được miễn (M):
+ GV sắp nghỉ hưu: nam 58, nữ 53 (thời điểm tính là đầu năm học).
+ Đang đi học tập trung.
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và những giáo viên đã tham gia lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở  Giáo dục và Đào tạo  tổ chức (theo danh sách).
- Đối tượng được hoãn (H): Đang nghỉ chế độ thai sản, đang nghỉ ốm dài hạn (theo quy định hiện hành): nộp chứng từ nghỉ sinh hoặc đau ốm (bản photo).
*Chú ý: -Giáo viên có thể tải tài liệu nghiên cứu từ địa chỉ http//taphuan.moet.gov.vn (pasword: 123456), thuxadungchung@gmail.com hoặc các tài liệu tập huấn tại  thư viện.
Thống kê theo môn và theo modul

TT Môn Tổng số
GV
Nội dung đăng ký      
MD1 MD2 MD3 MD5 MD12 MD15 MD23
1 Ngữ văn 8 8 8          
2 Sử -CD 3   3         3
3 Địa lý 2   2         2
4 T.Anh 6   6       6  
5 Toán 11       11 11    
6 Tin 4       4 4    
7 Vật lý-CN 8   8         8
8 Hóa học 7   7         7
9 Sinh-CN 6       6 6    
10 TD-QPAN 6     6       6
Tổng cộng    61 8 34 6 21 21 6 26
 GV miễn BDTX: 01 ( Trần Thị Trúc )
GV hoãn BDTX : 02 ( Lê Thị Giang, Phạm Thị Ngọc Viên do nghỉ HS )


                                                       
 YÊU CẦU
TẬP BÁO CÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ BDTX
NỘI DUNG 3: Khối kiến thức tự chọn
1.Bìa
      +Bìa cứng, đóng tập.
      +Hình thức: Trình bày thống nhất như sau:

       SỞ GD – ĐT QUẢNG NGÃI
        TRƯỜNG THPT THU XÀ
 
BÁO CÁO
CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2018 – 2019
-------------
 
Họ và tên giáo viên: ……………………
Tổ chuyên môn: ………………………..
Môn dạy: …………………
      
2.Ruột
      -Khổ giấy A4, đánh máy cỡ chữ 13 - 14.
      -SL trang: từ 15 – 20 trang
      -Mỗi chuyên đề nêu rõ:
     - Tên chuyên đề BDTX ND1, ND2 và ND3 (Modul …: (Tên modul).)
      +Nội dung kiến thức: Trình bày ngắn gọn các nội dung chính của chuyên đề, modul.
      +Vận dụng: Trình bày ngắn gọn, rõ ràng cách thức vận dụng nội dung kiến thức của chuyên đề, modul vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục HS của môn/ lớp mình đang dạy hoặc phụ trách.
-------------------
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn Vỹ

Nguồn tin: Chuyên môn THPT Thu Xà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Tô Thị Thuỷ - 20/10

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 179854 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81

Máy chủ tìm kiếm : 51

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 15851

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 422931

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12992307