19:01 ICT Thứ năm, 28/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Cuộc thi » Thi Dạy học tích hợp

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016

Thứ hai - 02/11/2015 22:25
Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016

Thực hiện công văn số 3790/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức 02 cuộc thi như sau:
 A. Một số quy định chung về cuộc thi
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Nội dung của cuộc thi: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT); học viên bổ túc trung học cơ sở (BTTHCS), bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT).
4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
5. Tiêu chí chấm thi
a) Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của thí sinh dự thi.
b) Nội dung: Xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
c) Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Vấn đề nghiên cứu Mô tả tình huống thể hiện sự rõ đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết 10
Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết 5
Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh 5
2. Thiết kế và phương pháp Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề 10
Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề 10
Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp 10
3. Thực hiện: xây dựng và kiểm tra Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống 10
Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp 10
Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận 10
4. Trìh bày Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic 10
Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng 5
Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục 5
  Tổng cộng 100
 
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
 1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
2. Nội dung của cuộc thi: Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014).
3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là giáo viên THCS, THPT; giáo viên BTTHCS, BTTHPT.
4. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy, bao gồm:
- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;
- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
5. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (trong 01 tệp nén có dung lượng không quá 30MB).
6. Tiêu chí chấm thi
a) Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
b) Nội dung dạy học: thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
c) Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 10
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 5
Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 10
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
  Tổng cộng 100
B. Tổ chức cuộc thi
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phát động cuộc thi tới các trường THCS của địa phương. Các trường trung học, trung tâm GDTX phát động cuộc thi trong toàn thể đơn vị.
2. Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, trung tâm GDTX  tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh qua Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, kèm theo Danh sách thí sinh dự thi và Báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi tại địa phương, đơn vị chậm nhất vào ngày 16/02/2016.
Số lượng bài dự thi cho mỗi cuộc thi: không quá 15 bài đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, không quá 10 bài đối với trung tâm GDTX và các trường THPT.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi trước ngày 15/3/2016. Sau khi có danh sách những bài được Sở chọn dự thi cấp Bộ, các đơn vị thông báo đến thí sinh dự thi và hướng dẫn thí sinh gửi bài lên tài khoản trên “Trường học kết nôi”.
5. Thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản do nhà trường cấp trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được Bộ dùng để in giấy chứng nhận cho thí sinh đoạt giải.
6. Xếp giải cuộc thi
 Các giải dành cho giáo viên tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; thí sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận giấy chứng nhận của Sở GDĐT.
Nhận được công văn này, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, trung tâm GDTX khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.

Quý Thầy (cô) có thể tải file tại đây.Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Nguyễn Thị Mỹ Trang - 28/10

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 180671 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 151

Máy chủ tìm kiếm : 121

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 32001

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 706933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13276309