đăng nhập

 
 

Video Clip

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

 

Tra cứu tài liệu

 

Thư viện ảnh

 

dự báo thời tiết


thptthuxa.edu.vn
Đang Tải Dữ Liệu
 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Quản Trị

 
Kế Hoạch Hoạt Động Ngoài Giờ

KẾ HOẠCH

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Năm học 2011-2012

 

Thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về kế hoạch triển khai “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013; công văn số ......./GDĐT-GDTrH ngày ...... tháng ..... năm 2011 của Sở GD và ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn các hoạt động giáo dục NGLL, y tế học đường, trường học TTHSTC năm học 2011-2012, nay trường THPT Thu Xà lập kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tổ chức, biên chế

- Về CB-VC: Tổng số 81 (7 HĐ) được biên chế thành 7 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Cụ thể:

+ Tổ Toán-Tin: 16;                             +Tổ Lý-CN: 11 (1HĐ);        +Tổ TD:  5;

+ Tổ Hóa-Sinh-CN:  13 (1HĐ);        +Tổ Văn:  11;             +Tổ Sử-Địa-GD: 7;

+ Tổ Tiếng Anh: 7;                             +Tổ VP:  11 (5 HĐ).

- Về HS: Tổng số 1428 được biên chế thành 33 lớp. Cụ thể:

+ Khối 10:      ......... / 11 lớp (....... nữ).

+ Khối 11:      ......... / 11 lớp (....... nữ).

+ Khối 12:      ......... / 11 lớp (....... nữ).

2.Điều kiện thực hiện kế hoạch

- Thuận lợi:

+ Về CSVC-TBDH: Sân trường rộng rãi, thoáng mát; có khu PHBM riêng; nhà vệ sinh đầy đủ; thư viện đảm bảo và được cập nhật thường xuyên về sách, tài liệu; có sự quan tâm của BGH và các cấp từng bước đầu tư, hoàn chỉnh về CSVC-TBDH cho trường.

+ Về đội ngũ: 100% đạt chuẩn, 2,86% trên chuẩn; đa số trẻ, yêu nghề, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

+ Về HS: Đa số có ý thức, ngoan, hiền; ham thích các hoạt động phong trào; sôi nổi...

+ Cấp trên và địa phương: Luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của nhà trường.

- Khó khăn:

+ Về CSVC-TBDH: Do thiếu phòng học nên phải học 2 ca/ngày; sân chơi, bãi tập chưa đảm bảo; nhà thi đấu chưa có; TBDH còn thiếu thốn.

+ Về đội ngũ: Đa số GV ở xa, trình độ CNTT còn hạn chế; một số còn ngại khó, ý thức trách nhiệm chưa cao.

+ Về HS: Đa số HS học lực còn yếu, khả năng sinh hoạt nhóm chưa cao; nhiều em gia đình còn khó khăn.

II-MỤC TIÊU

- Làm cho GV-HS nhận thức được vị trí, vai trò của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

- Từng bước xây dựng, cải tạo môi trường theo hướng “xanh, sạch, đẹp”; bổ sung, hoàn chỉnh các hạng mục công trình phục vụ dạy học và làm việc.

- Tích cực đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; kết hợp tốt giữa việc kiểm tra và tự kiểm tra các kiến thức và kĩ năng đã được trang bị.

- Trang bị và rèn luyện được những kĩ năng sống tối thiểu cho HS như kĩ năng bảo vệ sức khỏe; kĩ năng ứng xử; kĩ năng phòng tránh các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức được một số hoạt động vui chơi thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của nhà trường trong đó chú trọng các trò chơi dân gian địa phương.

- Tổ chức được cho HS tham gia, tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa; chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng.

III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” được thành lập theo quyết định số ......... /TH-TX ngày .... tháng .... năm 2011 của Hiệu trưởng trường THPT Thu Xà.

2. Nội dung và biện pháp thực hiện

2.1. XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN

a. Biện pháp

- Có kế hoạch sửa chữa hệ thống điện đảm bảo phục vụ việc dạy học và các hoạt động khác.

- Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lí về quyền sử dụng đất; hoàn chỉnh tường rào khu vực Đông – Bắc của trường.

- Tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung sách báo tham khảo phục vụ việc dạy và học.

- Sửa chữa hệ thống cấp nước trong trường, đảm bảo các hoạt động dạy và học.

- Có kế hoạch lao động vệ sinh định kì và đột xuất cụ thể, đảm bảo sân trường, lớp học sạch sẽ.

- Tổ chức cho HS chăm sóc cây đã có sẵn; trồng thêm cây mới ở sân, vườn trường.

- Tổ chức cho HS kí cam kết không vẽ, viết bậy trên bàn, tường lớp học.

- Giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi công cộng.

b. Chỉ tiêu

- Đảm bảo được điện cho các hoạt động trong trường.

- Có thủ tục pháp lí về quyền sử dụng đất trường và đất nhà tập thể GV.

- Đạt thư viện chuẩn.

- 100% các lớp lao động, trực nhật sạch sẽ.

- 100% HS cam kết giữ vệ sinh sân trường, lớp học.

- 100% HS không vẽ, viết bậy trên bàn, tường.

- Mỗi lớp khối 12 trồng tặng nhà trường một cây xanh hoặc cây cảnh.

2.2. DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ, PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

a. Biện pháp

- Tạo bầu không khí thân thiện giữa GV-GV; GV-HS; HS-HS.

- Thực hiện đúng chương trình, chuẩn kiến thức và kĩ năng.

- Khai thác có hiệu quả các PHBM.

- Tăng cường dự giờ góp ý, dự giờ đánh giá đồng nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học; đảm bảo các hoạt động TH-TNg.

- Thường xuyên thông báo kết quả giáo dục của HS đến gia đình.

- Tổ chức dạy học theo hướng tích cực, giúp HS tự tin, chủ động, sáng tạo trong học tập.

- Chú trọng hình thức tự học trong GV và HS; làm và sử dụng hiệu quả SK-KN.

b.Chỉ tiêu

- 100% GV và HS không vi phạm nhân cách GV và HS khác.

- 100% GV dạy đúng, đủ, không cắt xén chương trình.

- 100% GV đảm bảo các tiết TH-TNg theo qui định của PPCT.

- 100% GV đảm bảo các tiết dự giờ theo qui định của trường.

- 100% GV đảm bảo số tiết soạn giảng bằng CNTT theo qui định của trường.

- 100% các tiết dạy đều được tổ chức theo hướng tích cực hóa hoạt động HS.

- 100% GV đăng kí làm SK-KN hoặc có sáng kiến cụ thể trong quá trình dạy học.

-100% gia đình HS nhận được kết quả giáo dục của HS từ nhà trường và GVCN 3 lần/năm.

2.3. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

a. Biện pháp

- Triển khai các nội dung trong cuốn tài liệu “Sổ tay trường học thân thiện, HS tích cực” trong các giờ SHL.

- Trang bị kiến thức về kĩ năng học tập, kĩ năng ứng xử, kĩ năng bảo vệ sức khỏe, kĩ năng phòng tránh các tệ nạn xã hội cho HS trong các giờ SHL, chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các giờ học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động từ thiện: đóng góp vào quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”; mua chổi, tăm tre, bút viết... cho Hội người mù.

- Tổ chức cho HS ký cam kết về giữ gìn lối sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông giờ tan trường.

b. Chỉ tiêu

- 100% HS biết được các nội dung chính trong cuốn tài liệu “Sổ tay trường học thân thiện, HS tích cực”.

- 100% HS tham gia đóng góp quĩ giúp người nghèo (bằng tiền, hiện vật hoặc mua tăm tre, bút viết ...).

- 100% HS viết cam kết về giữ gìn lối sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông giờ tan trường.

2.4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH

a. Biện pháp

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn.

- Tổ chức tìm hiểu các trò chơi dân gian địa phương; thi kéo co, nhảy bao, bịt mắt nấu cơm...

- Tổ chức Hội thi “Nữ sinh thanh lịch và Thời trang học đường”.

- Tổ chức diễn đàn “Tháng Thanh niên”, mittinh kỉ niệm các ngày lễ lớn.

b. Chỉ tiêu

- Tổ chức văn nghệ 1 lần / năm, chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân” (Xuân Nhâm Thìn).

- Tổ chức Hội thi “Nữ sinh thanh lịch và Thời trang học đường”: 1 lần / năm (26/3/2012).

- Tổ chức trò chơi dân gian: 1 lần / năm, hát dân ca: 1 lần / năm (26/3/2012).

- Tỏ chức các lễ kỉ niệm 20/11; 9/1; 26/3; 19/5.

2.5. THAM GIA TÌM HIỂU, CHĂM SÓC CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG

a. Biện pháp

- Đăng kí nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng.

- Đăng kí chăm sóc một Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.

- Tổ chức tham quan một di tích lịch sử, văn hóa.

- Tổ chức sưu tầm các bài hát dân ca, hò vè địa phương.

b. Chỉ tiêu

- Tiếp tục đăng kí nhận chăm sóc NTLS xã Nghĩa Hòa; tiếp tục nhận chăm sóc anh thương binh nặng (Phan Bá Hàm) ở xã Nghĩa Hòa.

- Đảm bảo vệ sinh, tôn tạo NTLS xã Nghĩa Hòa 5 lần/năm vào các dịp lễ: Tết dương lịch, Tết âm lịch, Quốc khánh 2/9, Ngày TBLS 27/7, Ngày QPTD 22/12.

- Thăm và tặng quà một số gia đình chính sách 2 lần/năm: Tết âm lịch, ngày TBLS 27/7.

- Tổ chức tham quan Nhà lưu niệm và Bệnh xá Đặng Thùy Trâm: 1 lần / năm (9/1).

- Mỗi HS sưu tầm một vài câu hò vè địa phương hoặc 1 bài hát dân ca (tên, nội dung, tác giả của bài hát).

IV- CHỈ TIÊU CHUNG

Được Sở GD-ĐT Quảng Ngãi công nhận đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ BAN TRỰC


Tin cũ hơn: